Nog mogelijk 500 woningen voor onderzoek door ProRail

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-06-2018 | Gewijzigd op: 01-06-2018
Bij ProRail komen nog eens 549 van een lijst van 2000 die zij jaarlijks inspecteert, nog in aanmerking  voor onderzoek naar maatregelen als gevolg van weg-en railverkeer.
Dat anrtwoordt de gemeente ihkv Hoogfrequent Spoor en nav de vergadering Commissie Bestuur dd .24 mei j.l. .
Maar dat wil niet zeggen dat dat aantal ook daadwerkelijk geïsoleerd hoeft te wordenmaar de schatting is dat het gaat om circa 500 woningen, aldus de brief van de gtemeente dd. 31 mei 2018.

Voor woningen langs wegen heeft een wegbeheerder een taak om de eventuele saneringen inzichtelijk te maken en zo nodig maatregelen te nemen. Daar is subisidie voor beschikbaar.