Meer geld nodig bij komst Goederentreinen lijn Meeteren-Boxtel

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-04-2019 | Gewijzigd op: 04-04-2019

Kosten en nader onderzoek door de noordelijke gemeenten
Uit het pijnpuntenonderzoek dat is uitgevoerd door ProRail in opdracht van het ministerie blijkt dat ongeveer € 50 miljoen nodig is voor de ergste pijnpunten. De vier gemeenten noordelijke van het tracé Meteren-Boxtel concluderen dat naast de aanpak van bijv.  de stalen bruggen (€15 miljoen), er een geschat bedrag nodig is van € 28 miljoen voor geluid en € 15 miljoen voor trillingen. Daar is nog geen rekening gehouden met maatregelen die gemeenten ten zuiden van ’s-Hertogenbosch moeten nemen.
De extra € 3,5 miljoen die staatssecretaris Stientje van Veldhoven oppert voor gemeenten, als  aanvullende maatregelen, schiet duidelijk tekort.

De gemeenten aann oordelijke kant van het tracé Meteren-Boxtel (Zaltbommel, West Betuwe, Maasdriel, ‘s-Hertogenbosch) hebben eerder al hun zorgen geuit over de effecten op de gezondheid van omwonenden van het spoor. Dit als de boog  Meteren – Boxtel wordt aangelegd en daarmee het aantal goederentreinen fors zal toenemen. Het totale bedrag van €18,5 miljoen [algemeen en aanvullend],  dat  door de staatssecretaris ter beschikking wordt gesteld aan de gemeenten is verre van toereikend.

De 4 gemeenten vragen hiervoor aandacht in een brief die zij aan het Ministerie hebben gestuurd. De Tweede Kamerleden hebben deze week ook een petitie in ontvangst genomen van de actiegroep Goederentreinen Nee.

Maatregelen geluid en trillingen
De geluidmaatregelen omvatten het vervangen van de houten dwarsliggers door betonnen dwarsliggers (ten noorden van de N322 Zaltbommel) het plaatsen van raildempers aan de spoorstaaf voor delen waar dit nog niet is gedaan, het plaatsen en verhogen van geluidschermen en het plaatsen van een geluidgoten. Voor trillingen is op sommige plaatsen ook aanvullend onderzoek nodig. Daarnaast zijn vraagtekens te plaatsen bij de beoordeling van de trillinghinder bij Orthen (gemeente ’s-Bosch). Gezien de ernst van trillinghinder op de gezondheid zou de berekening opnieuw beoordeeld moeten worden.

Het aantal (ernstig) gehinderden en slaapverstoringen wordt in het huidige ontwerptracébesluit dan ook drastisch onderschat. Met name de noordelijke gemeenten hebben te maken met een toename van geluid daarmee (veel) meer geluidgehinderden en slaapverstoringen een feit gaan worden.
De gemeenten hebben zich -tot slot- op het standpunt gesteld dat de Betuweroute beter benut dient te worden, zodat goederentreinen niet door bewoond gebied hoeven te rijden.
 
Bericht van 2 april 2019 Actiecomité GOEDERENTREINEN NEE  biedt aan Tweede Kamerfractie petitie aan
Vijfkoppig Actiecomité Goederentreinen NEE  positief in Den Haag ontvangen
Vandaag dinsdag 2 april 2019 is in Den Haag een vijfkoppig team van het actiecomité GOEDEReNTREINEN NEE door bijna alle fracties in de Tweede Kamer ontvangen.  'Daar waren we zeer verheugd over,' zegt Josefine Fleuren bij terugkomst met Nico van den Heuvel, Monique ter Borg, Casper Rupert [uit Vught]  en Gerard Schuckman.
In de Statenpassage van het  Tweede Kamergebouw werd door het actiecomité de petitie aangeboden van net ruim 1.200 handtekeningen waarmee bewoners /omwonenden van de lijn Vught -Maaspoort instemden met de bezwaren van het comité aangaande geluidsoverlast, trillingen en onveiligheid door de komst van goederentreinen op die lijn.
 
Het actiecomité GOEDERENTREINEN NEE
op bezoek bij leden van de Tweede Kamer.
Middenin Josefien Fleuren en links van haar
Monique ter Borg en rechts Nico van den Heuvel. Aan weerszijden Casper Rupert uit Vught en Gerard Schuckman
.

foto © nick spier, 2 april 2019.
...................................................................................................

De ondertitelde compilatie van opnamen die eerder zijn gemaakt met omwonenden van de lijn Vught -Maaspoort werd aandachtig en serieus bekeken. In sneltreinvaart kwamen al onze argumenten voorbij. De politici toonden zich zeer betrokken, aldus Josefien nog steeds. Daarna hebben we de petitie kort toegelicht.
Met elk van ons werd  daarna e.e.a. nog doorgesproken. Kort gezegd maken we ons zorgen dat zo’n ingrijpende infrastructuur wordt voortgebouwd op een 150 jaar oud en smal lijntje'.

Josefien Fleuren: 'Staatssecretaris Stientje van Veldhoven richt zich met haar maatregelen van € 15 miljoen vooral op de rafelrandjes. Voor ons is dat alles een stap te ver. We willen geen GOEDERENTREINEN door woonwijken.’

'Komende donderdag 4 april 2019 gaan we nog een  keer naar Den Haag om daar het debat van de Vaste Kamercommissie Infrastructuur bij te wonen. Dat is dus alleen maar luisteren. Maar we laten in ieder geval zien dat we er weer zijn,' zo licht Josefien Fleuren de actie van vandaag toe.
Nu gaan we ons voorbereiden op de stappen die gezet gaan worden als voorbereiding op de onderhandelingen en beraadslagingen in Provinciale Staten.
De petitie loopt overigens nog t/m 23 juni 2019.Zie GOEDERENTREINEN NEE
 
Na het aanbieden van de petitie met 1200 handtekeningen werden nog de bezwaren door het comité doorgesproken en toegelicht.
ok is een kort filmpje met gesprekken met omwonenden vertoond.

foto's © nick spier, 2 april 2019.

 

Terug naar boven