Pro Rail publiceert Tracébesluit / Besluit ligt ook ter inzage

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-06-2020 | Gewijzigd op: 06-06-2020
Op het spoor tussen Meteren en Boxtel gaan over een aantal jaar meer treinen rijden. Dit komt voort uit het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) van het Ministerie. Het gaat om meer personentreinen en voldoende ruimte voor het extra goederenvervoer. Daarvoor zijn aanpassingen aan het spoor nodig. Deze zijn door ProRail uitgewerkt in een Tracébesluit (TB). Dit besluit en de Nota van Antwoord (NvA) PHS Meteren-Boxtel ligt van 3 juni tot en met 15 juli ter inzage.

Zie voor visualisatie: https://www.prorail.nl/projecten/meteren-boxtel?
Online bijeenkomst
Inwoners die eerder een zienswijze op het Ontwerp Tracébesluit hebben ingediend, krijgen vanuit het Ministerie van I&W hierover een brief. De rapporten zijn in te zien op  www.platformparticipatie.nl/meterenboxtel. Daarnaast zijn de stukken voor onze inwoners vanaf 3 juni ook te bekijken in het Stadskantoor, Wolvenhoek 1.
Als alternatief voor een fysieke bijeenkomst organiseert ProRail op 18 juni om 19.30 uur een online bijeenkomst. ProRail nodigt daarvoor in ieder geval alle omwonenden van het spoor uit voor de online avond. Deze bijeenkomst is te volgen op: www.platformparticipatie.nl/meterenboxtel. Tijdens deze bijeenkomst vertelt ProRail wat het project inhoudt en kunnen er vragen worden gesteld. ProRail verwacht pas na volledige termijn van beroep en procedure van Raad van State aan het werk te gaan