Gemeente steunt, maar participeert niet in hotelopzet 'Soete Moeder'

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-01-2013 | Gewijzigd op: 16-01-2013
Het project Kloosterhotel De Soete Moeder* in de Nemiusstraat zit in de problemen doordat Zayaz  per 29 november 2012 zeven projecten heeft stilgelegd. Daardoor is het de stichting 'De Soete Moeder' net niet gelukt om met Zayaz tot een samenwerkingsovereenkomst en huurovereenkomst te komen.
De stichting vraagt nu aan de gemeente om steun. De raad is niet ongenegen het project te helpen en diende een motie in. In december 2011 zegde het College van B&W een bijdrage toe uit het Impulsfonds Veiligheid en Leefbaarheid in wijken.
Het College wil dit project onder particulier initiatief houden, zoals ze zegt '.. vanuit het  perspectief van de kracht van de stad'. Maar ondersteuning door de gemeente kan alleen in de situatie dat er een haalbaar plan en realistisch perspectief is in de vorm van een goed businessplan. Op dit moment lopen er gesprekken tussen Zayaz en het Monumenten Fonds Brabant over overname van het pand aan de Nemiusstraat.
Vanuit dit perspectief én vanuit een positieve grondhouding zullen wij dan kijken waar wij 'De Soete Moeder''kunnen ondersteunen.
Voormalig klooster in de Nemiusstraat dat omgebouwd kan worden tot opleidingshotel.

foto © paul kriele, 12 oktober 2005. 

*De Stichting bij De Soete Moeder is een aantal jaren geleden gestart met het initiatief om in het klooster aan de Nemiusstraat een hotel te gaan realiseren, waar moeilijk plaatsbare jongeren -onder coaching en studie - werkervaring kunnen opdoen.