Uitstel verhuizing rondvaartsteigers Binnendieze

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-07-2009 | Gewijzigd op: 12-07-2009
De aanleg van steigers voor de rondvaarten op de Binnendieze, met als vertrekpunt de Binnenhaven, is opnieuw uitgesteld

.


Links; In de zomer van 2007 mwerd eerst een damwand geslagen om het waterpeil te kunnen reguleren.
foto © paul kriele, 21 september 2007.

Een jaar later -in 2008 - werd de Binnenhaven uitgebaggerd en bevrijd van fietsen en ander materiaal en steigers geplaatst om de kademuren te kunnen herstellen.
foto © paul kriele, 30 juni en 11 juli  2008.

In dat jaar moest ook nog een rioolbuis in de Visstraat, die een doorsteek van de Binnendiezetak blokkeerde, worden omgelegd. Maar aanlegsteigers voor de boten op de Binnendieze zijn er nog steeds niet. 
foto © paul kriele, 8 september 2009.
------------------------------
Volgens Jo Timmermans, voorzitter van de Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch, is de verhuizing van het vertrekpunt van de Binnendiezerondvaarten opnieuw verschoven. Niet in 2009, niet in 2010, maar pas in 2011 zullen de rondvaarten vertrekken vanaf de Binnenhaven. Eerst werd – ook al met uitstel - de doorsteek onder de Visstraat vrijgemaakt. Daar zat nog een rioolbuis in de weg. Dat werk werd in de zomer van 2008 ! geklaard.
Maar nu zijn er door de gemeente nog steeds geen steigers op de kop van de Binnenhaven aangebracht. Een gemeentewoordvoerder zegt dat ‘.. in september 2009 tijdelijk afmeercapaciteit wordt aangelegd nabij de passantenhaven. Wanneer eenmaal de Zuid-Willemsvaart is omgelegd en het ‘waterknooppunt ’s –Hertogenbosch is gerealiseerd worden deze drijvende steigers duurzaam ingezet’, aldus Carolo van der Borg. Vreemd, terwijl de gemeente zegt in 2009, betekent het voor 'de Kring' niet eerder dan in 2011...

Overigens blijven het bespreekkantoor en het schipperskwartier in de Molenstraat gevestigd.