Alsnog aanleg steigers voor rondvaartboten in Binnenhaven

Printerversie
Gepubliceerd op: 23-04-2012 | Gewijzigd op: 21-05-2012
In de Binnenhaven werken momenteel Kraayeveld Hardhouten Constructies uit Hardinxveld-Giessendam en W.N. Dijkshoorn uit Zevenhuizen aan de aanleg van twee steigers voor rondvaartboten. Aan de stadskant van de stuw komt een steiger langs de Smalle Haven en aan de Noordkant van de stuw komt ook een steiger te liggen, ook aan de zijde Smalle Haven. De laatste is voor boten richting de Aa en de Dommel. De stadskantsteiger is voor rondvaarten over de Binnendieze. Hierdoor komt er minder druk te liggen op de opstapplaats in de Uilenburg.
De stichting Hertogboeren, die aan  'De Vestingfietsen' de rondvaarten heeft uit besteed, gebruikt  de Noordelijk gelegen steiger en 'De  Kring Vrienden' gebruikt de steiger die aan de stadskant van de stuw ligt.  zie hieronder voor rondvaarten van de 'Vestingfietsen'.

situatie 21 mei 2012
Voor en achter de stuw komt in de Binnenhaven, aan de zijde Smalle Haven, een aanleg- c.q. opstapsteiger voor rondvaartboten.

foto © paul kriele, 21 mei 2012.


situatie   23 april 2012
Aan de zijde Smalle Haven [links op de foto] komtn aan weerszijden van de stuw een steiger te liggen.
foto's © paul kriele, 23 april 2012.
De Binnenhaven met uitzicht op de Visstraat, waar de Binnendieze uitkomt in de Haven, ofwel de Haven onder doorgaat naar de Uilenburg. Daar bevindt zich de huidige opstapplaats voor rondvaartenop de Binnendieze.

Er is veel gedebatteerd en gediscussieerd over de aanleg van een steiger voor rondvaartboten op de Binnendieze in de Binnehaven. Het was/is een plan van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, dat door de toenmalige voorzitter Jo Timmermans werd uitgedragen.
Maar de aanleg van die steigers werd telkenmale vooruit geschoven. De stuw vormde letterlijk en figuurlijk een drempel. Toen kwam ook nog eens het plan van de bebouwing van het GZG, waar ook een steiger voor rondvaarten zou/zal komen.

De situatie in de Binnehaven van nabij gezien:  met de werkmachines op pontons en de stuw in beeld.

foto's © paul kriele, 23 april  2012.

Steigers aanleggen is een oud plan van 2005
In de plannen van de 'De Kring' van het seizoen 2005 maakte voorzitter Timmermans al bekend om - in de toekomst- op de Dommel en op de Zuid-Willemsvaart te gaan varen en om dat te gaan doen vanuit de GZG-locatie en vanuit de Binnenhaven. Zie aritkel Seizoen  2005: 'Meer vaarroutes voor de Kring Vrienden' dd. 11 april 2005.
Telkenjaren keerde dat plan van -met name de steigers in de Binnenhaven- terug..

*Rondvaarten van de Vestingfietsen
De stichting Vestingfietsen, onder deel van de Hertogboeren, heeft twee overkapte fluisterboten, die bemand worden door een schipper/gids. De ene boot heet de Frederik Hendrik en de andere de 'Van Grobbendonck', elk heft 12 zitplaatsen. 
Vanaf juni 2012, afhankelijk van procedures en vergunningen en de aanleg van een steiger bij de Brand, start de Vestingfietsen met twee arrangementen:
-Vanaf de Binnenhaven gaat er eenroute naar het Industrieterrein de Brand waar de tocht per fiets wordt voortgezet naar het infocentrum van Rijkswaterstaat, waar een inzicht en een toelichting op de kanaalomleiding wordt gegeven.
-Het tweede arrangement is een korte vaartocht langs de Citadel over de Dommel en de Aa.

Terug naar boven