Bewonersverenigingen kanaliseren klachten toename vracht-treinverkeer

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-02-2015 | Gewijzigd op: 12-02-2015
Alom ontstaat er steeds meer, gestructureerd, bezwaar tegen de bedoeling van het kabinet om ‘s nachts meer zwaar treinverkeer over het spoor via Den Bosch-Vught te doen verlopen. Omwonenden van diverse bewonersgroepen langs het spoor mobiliseren zich tot een compact protest via een handtekeningenactie. Het gaat om de buurten Maaspoort paleiskwartier, ’t Zand, Spoorzicht, Buurtvereniging Vughterpoort en de Bewonersvereniging Binnenstad [Blb].

De bezwaren richten zich op de aspecten veiligheid, geluidsoverlast en mogelijke scheuren door trillingen.Het actiecomité ‘Goederentreinen? Nee’ stuurde een brief* naar de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu om haar bezwaren en motieven toe te lichten. Een kern daarvan is dat rondom Schiphol de herrie niet zo groot is dan de te verwachten overlast rond het spoor langs Vught en Den Bosch.
Het ontbreekt aan de motivatie om ipv andere, daartoe beschikbare sporen [Betuwelijn en Brabantroute], juist voor deze lijn te kiezen, aldus het comité.
*Zie voor de brief de site van Goederentreinen? Nee'