Maijweg en omgeving in 2017 autovrij

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-12-2016 | Gewijzigd op: 15-04-2017
Door de bouw van een parkeergarage op het spooremplacement langs de Mayweg heeft de buurt comité ‘Zakkend zand’ bij opdrachtgever afgedwongen. De garage moet een meer groene aanblik krijgen. Maar vooral dient het autoverkeer van en naar die garage de buurt niet te storen. De toegang verloopt via de Lekkerbeetjesstraat. De overige straten [zoals Guldenvliesstraat en Hertogstraat] maakt de buurt autovrij. Ze krijgen bijv ook een kentekenherkenning waarmee ze voor een gereduceerde toegang tot die parkeergarage krijgen. Dat meldde Nico van den Heuvel in de Blb-vergadering van woensdagavond 14 december 2016 in Bij Kathrien.

Spooremplacement angszij de Myweg, waar
de parkeergarage voor NS-reizigers komt te staan
.

foto's © paul kriele, 23 juli 2007.

Het huidige hek rond het parkeerterrien op het emplacement verschuift anderhalve meter richting spoor. Intussen moet ook nog een nieuwe riolering worden aangelegd wat tot een betere afvoer van het regenwater zal leiden. Dat alles maakt dat onze wijk een step stapkwartier gaat worden.

De parkeergarage bevat 815 plaatsen, waarvan 150 bewoner van de Mayweg e. o.
Op die manier ontstaat er naar wens van de buurt meer ruimte voor speelplekken en groen.

Zie ook www,zakkendzand.nl
zie ook artikel dd 25 januari 2014: ‘Volop bezwaren Mayweg tegen parkeergarage voor de deur’