Wethouder Logister geeft uitleg over besteding € 1,3 miljoen Spoorzone

Printerversie
Gepubliceerd op: 26-02-2018 | Gewijzigd op: 26-02-2018
Wethouder Eric Logister geeft per brief [dd. 26022018] een toelichting op de vraag  van de gemeenteraad [dd.20022018] wat de uitgave van € 1,3 voor de Spoorzone precies inhoudt.
  Wethouder Eric Logister.

foto © paul kriele, 21 december 2017.
.........................................................................

Logister: dat bedrag heeft als dekking het complex 'Station' van het grondbedrijf. In de grondexploitatie van de gemeente is nog een financiële ruimte van  € 1,3 miljoen. Daarop geeft de wethouder een indicatie van werkzaamheden die vanuit dat bedrag gefinancierd kunnen worden.
Het gaat om kosten voor het initiëren van project en activiteiten: zoals de herinrichting openbare ruimten [zoals verkeersaanpassingen, parkeerfaciliteiten en o.a. uitwerking stadslab] en kosten bij concrete planvorming.
Daar hoort onder: Het ondersteunen van studentenprojecten, het stimuleren van bewonerskontakten en een aanpak van een betere promotie van de Spoorzone en een bereikbaarheidsstudie van de Spoorzone als onderdeel van een onderzoek in de gehele stad.