Betonnen spoorbrug ipv huidige stalen Diezebrug

Printerversie
Gepubliceerd op: 07-10-2010
De spoorzone met station [nabij de Van Lanschottoren] en links bovenin het spoorknooppunt van de treinen naar Utrecht en Nijmegen.

foto © roelvandebroek,13 september 2006.

Provincie en 'Den Bosch' stellen elk ruim € 6 miloen beschikbaar voor de de vervanging* van de stalen spoorbrug over de Dieze. De totale kosten van vervanging bedragen  € 25 miljoen. De aanvulling verwacht de gemeente van Prorail en Rijkswaterstaat.
Ter capaciteitsverbetering wil Prorail ten Noorden van die Brug fly-overs voor het treinverkeer aanleggen, zodat het kruisend treinverkeer naar Nijmegen niet meer de doorgaande lijn naar Utrecht hindert. Die plannen om die flessenhals op te lossen heeft het Rijk beschreven in het OTB, ofwel het Ontwerp Tracé Besluit.

Vervanging van de bestaande stalen spoorbrug over de Dieze, waarin dat OTB niet voorziet, heeft als voordeel minder geluidsoverlast. Een nieuwe brug geeft via de Veemartkweg een ruimere en betere ontsluiting van West naar de binnenstad.
Provinciale Staten en de gemeenteraad moeten nog wel hun fiat aan deze investering geven.