Procedure naar verbetering treinenloop gestart

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-03-2011 | Gewijzigd op: 20-01-2012
Bericht  8 april 2011.
Uit de info-avond op dinsdag 5 april 2011  is voortgekomen  dat er langs geheel het spoor, te weten van Mayweg tot en met de Zandzuigerstraat-Ertveldweg en Adelheidstraat en ook langs de lijn naar Nijmegen, langszij de Rijckevorsel van Kessellaan, glazen geluidschermen komen, zodat een zicht [doorkijk] op én vanuit de treinen en naar het wijdse veld gehandhaafd blijft.
De geluidsschermen langs de Mayweg roepen bij de bewoners bezwaren op vanwege de 5 meter hoogte en dus het belemmerende uitzicht. Daar ziet Prorail geen alternatieve oplossing voor.

 Bericht 28 maart 2011
Prorail en de gemeente zijn de procedure gestart om tot een verbetering van de treinenloop in het knooppunt Den Bosch te komen. Met name de Diezebrug is een knelpunt voor de treinen naar en van Nijmegen, die de treinen naar en uit Utrecht kruisen. Daarom komt er voor die treinenloop naar en van Nijmegen zowel aan de ene als aande andere kant een extra brug naast de bestaande stalen Diezebrug die overigens ook zelf vervangen wordt door een geluidsarme betonnen spoorbrug. En kruist voortaan het treinverkeer uit Nijmegen met een flyover dat van en naar Utrecht. Ook het emplacement wordt beter ingedeeld.
De Bossche architect Marius van de Wildenberg heeft voor de geluidsschermen als voor de bruggen ontwerpen ingediend.

Treinen vanuit Nijmegen kruisen voortaan via een flyover het spoor van en naar Utrecht. Rechts bovenin boven Koudijs/ De Heus: Het knooppunt bij de Diezebrug, waar ongelijkvloerse kruisingen komen en twee extra spoorbruggen en een nieuwe -stillere - Diezebrug..

Ter capaciteitsverbetering wil Prorail ten Noorden van die brug fly-overs voor het treinverkeer aanleggen, zodat het kruisend treinverkeer uit Nijmegen niet meer de doorgaande lijn naar Utrecht hindert. Die plannen om die flessenhals op te lossen heeft het Rijk beschreven in het OTB, ofwel het Ontwerp Tracé Besluit.
Tevens komen er twee nieuwe sporen over de Dieze bij en wordt de bestaande Diezebrug vervangen door een nieuwe. Aan weerszijde van de bestaande Diezebrug wordt een spoorbrug gebouwd, één voor de treinen vanuit Den Bosch richting Nijmegen en één voor de treinen vanuit Nijmegen richting Den Bosch.

Door de aanleg van de extra sporen moet de sporenlay-out op het emplacement aangepast worden zodat de perrons voor de reizigerstreinen goed bereikbaar blijven en er harder gereden kan worden, wat ook meer capaciteit oplevert. Op het station zelf worden de twee eilandperrons (spoor 3/4 en spoor 6/7) aan beide zijden verlengd.

Dat ontwerp komt nu in procedure met  een publicatie in de Staatscourant en een Inloopavond op dinsdag 5 april 2011  in de Verkadefabriek. 
Meer info via  www.prorail.nl/sporenindenbosch

Provincie en 'Den Bosch' stellen elk ruim € 6 miloen beschikbaar voor de de vervanging van de stalen spoorbrug over de Dieze door een betonnen brug die minder geluidsoverlast geeft. De totale kosten van vervanging bedragen € 25 miljoen. De aanvulling verwacht de gemeente van Prorail en Rijkswaterstaat.
Bijkomend voordeel is dat een nieuwe brug het verkeer via de Veemartkweg een ruimere en betere ontsluiting van West geeft naar de binnenstad.

Zie berichten:
- Betonnen spoorbrug op plek van huidige stalen brug dd. 7 oktober 2010
-Ongelijkvloerse kruising van  18 mei 2010
-Voorang voor spoorzone Den Bosch va 4 juli 2009.

Terug naar boven