Werk aan bouw nieuwe Diezespoorbrug begonnen

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-09-2011 | Gewijzigd op: 30-09-2011
Heiwerken Herrewijnen uit Spijkenisse is begin september 2011 met de voorbereiding begonnen, om na het slaan van een damwand, met de bouw van een nieuwe betonnen Diezespoorbrug voor de treinen Den Bosch-Utrecht te kunnen beginnen.
>> Zie onderaan voor tijdschema 'Project Diezebrug'.
Situatieschets van de aanleg van een nieuwe spoorburg,  een tweede brug voor het treinverkeer richting Nijmegen en een fly-over voor het treinverkeer van Nijmegen naar station Den Bosch.

De spoorbrug maakte deel uit van een soepeler treinenloop van en naar Nijmegen, waarvoor ook nog een nieuwe brug  [richting Nijmegen] en een fly-over voor de afslag Nijmegen-DenBosch-  wordt aangelegd.
Na het weghalen van de meerpalen gaat Herrewijnen een damwand slaan. 
Maandag 26 september 2011 werd met Prorail, de aannemer en wethouder Jan Hoskam officieel het startsein voor de bouw gegeven.

-Links: De oude- stalen -Diezespoorbrug die wordt vervangen door een betonnen-meer geluidarme - brug.
-Onder: Heiwerken Herrewijnen uit Spijkeniss bergt eerst de meerpalen op, om daarna rond de brug een damwand te kunnen slaan
.

foto's © paul kriele, 21 september 2011.
 


Bericht 7 oktober 2010
Provincie en 'Den Bosch' stellen elk ruim € 6 miloen beschikbaar voor de de vervanging* van de stalen spoorbrug over de Dieze. De totale kosten van vervanging bedragen  € 25 miljoen. De aanvulling verwacht de gemeente van Prorail en Rijkswaterstaat.
Ter capaciteitsverbetering wil Prorail ten Noorden van die Brug fly-overs voor het treinverkeer aanleggen, zodat het kruisend treinverkeer naar Nijmegen niet meer de doorgaande lijn naar Utrecht hindert. Die plannen om die flessenhals op te lossen heeft het Rijk beschreven in het OTB, ofwel het Ontwerp Tracé Besluit.

*Vervanging van de bestaande stalen spoorbrug over de Dieze, waarin dat OTB niet voorziet, heeft als voordeel minder geluidsoverlast. Een nieuwe brug geeft via de Veemartkweg een ruimere en betere ontsluiting van West naar de binnenstad.
Provinciale Staten en de gemeenteraad moeten nog wel hun fiat aan deze investering geven.

Tijdschema  van spoorproject Diezebrug : klaar medio 2014
Het karwei krijgt medio 2012 zijn effect op de treinreizigers. Dan zullen twee perrons worden verlengd om twee treinen achter elkaar te kunnen doen 'parkeren'. Bovendien wordt in die periode een extra roltrap voor perron 3-4 [Utrecht-Amsterdam] aangelegd.
Tussen 2012-2014 zijn er regelmatig sporen afgesloten.
Zelfs zal in mei 2013 treinverkeer van en naar Utrecht negen dagen volledig zijn geblokkeerd. Bussen worden dan ingezet. Wel is in die periode treinverkeer van en naar Nijmegen mogelijk omdat dan al de flyover is aangelegd. Die flyover gaat het [met Utrecht] kruisende verkeer opheffen.

Terug naar boven