Diezespoorbrug: kolommen/dragers voor brug + fly-over klaar

Printerversie
Gepubliceerd op: 20-01-2012 | Gewijzigd op: 19-08-2012
Heijmans is heeft in de afgelopen maanden november en  december 2011 en januari 2012 de funderingen geplaatst voor de extra spoorbrug  over de Dieze aan de stadszijde [treinen naar Nijmegen] en voor de fly-over [treinen vanaf Nijmegen] aan de zijde Brabanthallen. Deze kolommen gaan de constructies van beide bouwwerken dragen.
Komende zomer/najaar zal het treinverkeer naar Utrecht en Nijmegen worden stil gelegd om dan de brug te kunnen plaatsen.
zie ook de videoclip van Prorail [ als de link niet lukt: http://www.youtube.com/watch?v=sWd0T1QWbwU].

Situatie 14 juni 2012.
-Zicht op de locatie van de Diezespoorbrug. Daar komt gezien vanaf de stad nog een extra brug naast te liggen voor het treinverkeer naar Nijmegen.
 En voor het  treinverkeer vanuit Nijmegen is nu een extra fly-over in constructie die over de bestaande sporen Den Bosch -Utrecht gaat
.
-Links onder de situatie gezien vanaf de Brabanthallen. De betonnen peilers staan klaar voor aanleg fly-over.

foto's  © paul kriele, 14 juni 2012.

 
Situatie 20 januari 2012.
De situatie aan de stadszijde: naast de bestaande Diezespoorbrug wordt een extra spoorbrug aangelegd voor treinverkeer naar Nijmegen.
De dragers voor deze brug komen op de -hier zichtbare- kolommen te rusten.

foto's © paul kriele, 20 januari 2012.

Het spooremplacement wordt vrijgemaakt voor de aanleg van twee extra spoorlijnen een  naar en een lijn vanaf Nijmegen.
Het woonhuis op het spooremplacement [westzijde] moet worden afgebroken voor treinverkeer vanaf Nijmegen.
foto's © paul kriele, 20 januari 2012.
Op het spooremplacement [oostzijde] wordt  ook ruimte  vrijgemaakt  voor een spoor voor de treinen naar Nijmegen.

Aanleg fly-over [treinverkeer vanaf Nijmegen]
Aan de westzijde van de Diezespoorbrug komt de fly-over. Hier wordt al de fundering voor de kolommen gelegd. Onderdoor kijk door bestaande Diezebrug.

foto's © paul kriele, 20 januari 2012.

 Zie ook artikelBetonnen brug ipv stalen spoorbrug dd. 28 maart 2011.

Terug naar boven