Start aanleg verlengde Parallelweg+onthulling naam nieuwe Diezebrug

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-10-2013 | Gewijzigd op: 12-03-2014
Rond het middaguur donderdag 24 oktober 2013 vond er een dubbele ceremonie plaats op het bouwterrein van Heijmans nabij de nieuwe spoorbruggen en fly-over en nabij de aan te leggen verkeersbrug als verlengde van de Parallelweg. Deze nieuwe brug [ook voor langszaam verkeer] moet -gezien vanaf Willemspoort- aansluiten op de Zandzuigerstraat en het verkeer op de traverse langs het station opvangen. 

Verkeersbrug heet Royal Welshbrug
Alvorens het zover was onthulde loco-burgemeester Jan Hoskam samen met Pierre Kisters het naambod voor de te bouwen verkeersbrug die westelijk naast de spoorbruggen komt te liggen.  Kisrters is vooriztter van de stichting 'October 1944 's-Hertogenbosch'.
De brug gaat 'Royal Welsh-brug heten en is vernoemd naar de bevrijders van de stad op 27 oktober 1944. 

Pierre Kisters van de stichting October 1944 's-Hertogenbosch en rechts loco-burgemeester Jan Hoskam.  De onthulling van d enaam vond plaats op het bouwterrein van Heijmans bij de nieuwe spoorbruggen over de Dieze.
foto's © paul kriele, 24 oktober 2013.

Startsein voor bouw brug in verlengde Parallelweg
Heleen Herbert, directeur  Heijmans Civiel en gedeputeerde Ruud van Heugten hebben  vanmiddag 24 oktober 2013 samen met loco-burgemeester Jan Hoskam symbolisch met he tindrukken van de rode knop, het startsein gegeven voor d de bouw van een verkeersbrug [auto's en langzaaverkeer] over de Dieze. Deze schakel verbindt straks de Parallelweg met de Zandzuigerstraat en ontlast daardoor het verkeer op de traverse Emmaplein -Willemsplein.

Voorafgaand aan de ceremonie volgden er wat toespraken van onder meer projectdirecteur Bosman van Heijmans,   directeur HeijmansCiviel Heleen Herbert, wethouder Jan Hoskam en gedeputeerde Ruud van Heugten. vlnr de ontwerper van de brug en het kunstwerk Marius van de Wildenberg,  Heleen Herbert van Heijmans  Civiel en John Strik.
Op de achtergrond de foto van de situatie met de spoor- en verkeersbruggen over de Dieze.

foto's  © paul kriele, 24 oktober 2013.

Toespraak projectdirecteur Bosman van Heijmans
Projectleider Bosman stipte aan dat dit karwei een combinatie is van Heijmans Civiel  en Heijmans wegenbouw.
'Meestal is Rijkswaterstaat partij van ons bij de bouwv van bruggen  e.d..  In dit geval werkt Heijmans samen met ProRail ivm de treinenloop, met de gemeente als opdrachtgever en met de Provincie, die medefinancier is. Ook het waterschap en de belangenverenigingen en omliggende bedrijven zijn bij dit project betrokken,' aldus een zich trots tonende Bosman. die wat betreft dit project, al over een ikoon sprak.

Inkijk in de Parallelweg die na de bouw van de Royal Welshbrug over de Dieze aansluit op de Zandzuigerstraat.

foto's © paul kriele, 24 oktober 2013.
Loco-burgemeester Jan Hoskam kijkt 'om een bochtje' naar de plek waar de heimachine [linker foto] aan  de overzijde van de Dieze aan de slag moet gaan als directeur Heijmans Civiel Heleen Herbert [l.] en gedeputeerde Mobiliteit Ruud van Heugten [r.] de knop indrukken.

Toespraak loco-burgemeester Jan Hoskam
Hoskam begon zijn aandeel met een herinnering aan de bevrijdingsdagen toen zijn moeder Ria met haar  zus tante Bep, [inmiddels overleden,pk] vanuit de binnenstad naar elders vluchtte.  Dat is nu precies 69 jaar geleden, aldus Hoskam die daarmee vooruit liep op de naamgeving van de brug. 

Doordat de provincie medefinancier is, spak Ruud van Heugten als gedeputeerde voor Mobiliteit over de verkeersdruk die met de aanleg van deze brug en het doortrekken van de Parallelweg aanzienlijk zal verminderen.Dat past allemaal ihkv de stedelijke bereikbaarheid.
Ook refereerde Van Heugten aan het fietsenplan van de provincie en het streven het aantal verkeersdoden terug te brengen. 'Ik ben ervaringsdeskundige, zei de gedeputeerde die in het Paleiskwartier woont. Van heugten had al geconcludeerd dat '..er  hier iets moest gaan gebeuren... Voor ons als provincie is dat allemaal reden bij te springen,'

Bossche architect 

Architect Marius van de Wildenberg had eens geklaagd dat hij in Den Bosch zo weinig aan de bak kwam, aldus memoreerde Hoskam in zijn speech, deze opmerking. De Bossche architect heeft - met deze bruggen en het transparante kunstwerk - een statement gemaakt,' aldus Hoskam . 
Van de Wildenberg lichtte terzijde toe dat '...de 'netkous', zoals zijn transparant kunstwerk in de volksmond is gaan heten, doorzichtig en laag moest zijn, zodat treinreizigers vanuit de dubbeldekstrein de stad kunnen blijven inklijken. Door dat netkousidee kriojg je ook het effect van een beweging,' aldus Van de Wildenberg

Directeur  Heijmans Civiel Heleen Herbert

Alvorens de handeling ging gebeuren sprak ook nog Heleen Herbert van Heijmans Civiel. Maar het meeste gras was al voor haar voeten weggemaaid. 'We hebben er zin in,' zo begon Herbert. 'Nu gaat het echt beginnen'. En zij gebruikte daarbij als motto:  Bouwen is onze lust en ons leven'.
Herbert benadurkte het inspelen op eigentijdse ontwikkelingen, zoals het klimaat neutraal werken bij dit infraproject en het toepassen van Heijmans innovaties  ['Daar zijn we goed in...'.. ],  zoals een Greenway LE [productie onder lagere temparatuur en dus minder CO2-uitstoot] en beter asfalt met toepassing van Brainjoints [flexibele onzichtbare voegovergang].

Kosten en oplevering
De oplevering wordt medio 2015 verwacht. Daar zit ook nog een verbrede brug in ter hoogte van de Christiaan Huygensweg,  waardoor er meer  ruimte komt voor langzaam verkeer. Ook zal Heijmans bij de Dieze nog een gemaal aanleggen. Totale kosten van deze tweede fase Parallelweg  € 27 miljoen.

Terug naar boven