Volop bezwaren Maywegbewoners tegen parkeergarage voor de deur

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-01-2014 | Gewijzigd op: 28-01-2014
Actueel Uitslag tegenonderzoek iov bewoners door VAGN in Dongen zie onderaan artikel*

Bericht van 25 januari 2014 Volop bezwaren bewoners Mayweg
De bewoners langs de Mayweg zien liever geen parkeergarage voor de deur. Die kan ook wel ergens anders. De gemeente kwam met de suggestie die garage westelijk van het spoor aan te leggen. Maar daar is maar weinig ruimte voorhanden. Eerder [najaar 2012] keurde ‘Welstand’ al het ontwerp af, met name de toegangen en de wandbekleding leverde kritiek op: ‘Dat kan mooier’, vond een ambtenaar.
Maar vooraleer er bouwwerkzaamheden kunnen aanvangen moet er nog grond worden afgegraven, vanwege een te verwachten grondvervuiling.

-Boven: Lekkerbeetjesstraat, waar straks al het verkeer doorheen moet.
-Rechts: De situatie op het parkeerveld tegenover de huizen aan de Mayweg.

foto's © paul kriele, 23 oktober 2010.

De bewoners zien al het verkeer al aankomen: ten eerste de vrachtwagens[niet uitgerust met CO filter] voor de sanering, en dan de nieuwe aanvoer van auto’s naar het nieuw te openen Brand Loyalty. Maar zij zijn ook tegen een te hoge  [twee verdiepingen tellende] garage die enrom veel verkeer aantrekt. Met name de Lekkerbeetjesstraat, de nogal smalle straat, is de enige aanvoerroute, die straks al dat verkeer moet gaan verwerken.
De bewoners van de straten, Mayweg en zijstraten, zien de toeloop van een 800 auto’s per dag al aan komen. Behalve vrees voor verkeerstoename en vervuiling, is er ook angst op geluidsoverlast.
Dinsdag 28 januari 2014 staat dit onderwerp op de agenda van de raadsvergadering. Er zijn al 20 bezwaarschriften op het plan van NS/ProRail ingediend. De Bossche Groenen hebben een bespreeknotitie geschreven en een motie 'Vreemd' in elkaar gezet. De fractie wil behoud van de monumentale bomen [kastanjes] door bijv. een kleinere garage die niet per sée op die plek hoeft te komen. De 'Bossche Groenen vragen eerst om een locatie-onderzoek. 

Merkwaardig genoeg heeft de gemeente niets met die bezwaren gedaan.

Uitslag tegenonderzoek dat door bureau VAGN in Dongen werd verricht

Het Brabants Dagblad meldt dinsdag 28 januari 2014 enkele feiten uit het tegenonderzoek van VAGN:
-ten eerste kloppen de cijfers van het onderzoeksrapport van Goudappel Coffeng niet.
-De metingen zijn in de bouwvakvakantie gedaan.
-Er is niet meegenomen het effect van het verkeer naar Brand Loyalty dat voorjaar 2014 opent,
-Door de smalle toeloopstraten worden er opstoppingen verwacht, zowel op de Koningsweg bij de Lekkerbeetjesstraat als bij Brand Loyalty en Essent, waar de Paleisbrug uitkomt.
-Hierdoor verwacht de buurt een toename van fijnstof door filevorming.

Kortom die P+R parkeergarage hoort niet langs de Mayweg thuis, maar bij een belangrijker toevoerader: de Magistratenlaan/Parallelweg. Met de bouw gaat ook een kinderspeelplaats verloren, aldus de bewoners.


Terug naar boven