Uitgave van Bossche boeken in 2006

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-12-2005 In 2006 staan -voorlopig - de volgende boeken op stapel


='De vesting als korset'. Dit rijk geïllustreerd album wordt een overzicht van activiteiten die in 2005 ihkv 's-Hertogenbosch Vestingstad van Europa hebben plaatsgevonden. De uitgave gebeurt door de Stichting Cultuurfonds met als auteur Aart Wijnen en komt ism de de Stichting Vestingwerken [projectleider Peter van Roosmalen] van de Gemeente 's-Hertogenbosch tot stand.

='Tekens van Leven', uit de volksbuurt De Pijp. De toevoeging is ter verduidelijking over welke wijk het boek gaat. Hoewel het boek teken van Leven' heet, zijn het meer verhalen die opgetekend werden uit verslagen, archieven, gegevens van opgravingen en andere documenten. In het boek, dat in het voorjaar van 2006 verschijnt, komt deze wijk, gelegen langs de smalle Lange Tolbrugstraat, in beeld. Daar hebben eertijds het klooster St.Elisabeth Bloemkamp, kazerne de Tolbrug, de schoenfabriek van Van den Bergh en de kledingfabriek van Lambooy gestaan. Laatstelijk, vanaf de jaren 60, kreeg het bekendheid door het GZG en het politiebureau waarvan de gebouwen steeds meer de oude volksbuurt verdrongen. Die kleinschaligheid en variëteit aan huizen met hun bewoners en hun ambachten is door de nieuwbouw van het Burg. Loeffplein met zijn Rabobank en parkeergarage te niet gedaan. Die grootschalige nieuwbouw werd eind jaren negentig nog eens versterkt door de komst van de Arena en de Stoa.
Kort ervoor is er intensief archeologisch onderzoek gedaan. In de grond zaten tal van herinneringen aan oude tijden, die overigens niet alleen uit de Pijp afkomstig waren omdat er in de 15e eeuw langs die Lange Tolbrugstraat vuilnis werd gestort.
De uitgave komt tot stand door medewerking van enkele archeologen, onder wie Johan Freling en Eddy Nijhof, de archivaris Aart Vos, prof. Jos Koldeweij, die hoogleraar is aan de Radbouduniversiteit en oud BAM-medewerker Ronald Glaudemans.
dr. Hans Janssen, de eerste Bossche stadsarcheoloog en momenteel professor aan de Universiteit in Utrecht, leidt dit team als eindredacteur.

=Dukaten, Daalders & Duiten deze uitgave verschijnt begin april 2006. De auteur is Ton Kappelhof, oud-archivaris van de Godshuizen, die al meerder publicaties over de stad heeft verricht. De aanbieding gebeurt hoogstwaarschijnlijk aan de president van de Nederlandse Bank Noud Wellink.

=Het - verdwenen - oxaal van de Sint Jan, een boek waarin naast het Bossche oxaal, ook de historie, achtergronden van andere oxalen in beeld worden gebracht door Gabri van Tussenbroek en Ronald Glaudemans. Dit - eveneens - rijk geïllustreerd werk verschijnt in september 2006.

=Miniaturen voor -de hertogen - van Brabant. Een boek met veel afbeeldingen van miniaturen die gemaakt zijn voor de hertogen, de adel, de kloosters en de gegoede burgerij. Deze uitgave staat gepland voor oktober 2006 rond de viering van 900 jaar Hertogdom Brabant.

='De geschiedenis van Brabant in meer dan 100 verhalen'. Achter deze lange titel schuilen, óf belangrijke dagboeken uit de provincie, óf verhalen over belangrijke geschiedkundige momenten. In vaktermen worden die verhalen aangeduid met egodocumenten. Dat zijn dagboeken, getuigenissen brieven ofwel door personen vastgelegde -korte- verhalen uit de 800-jarige geschiedenis van het hertogdom. De presentatie gebeurt in het najaar van 2006, ihkv 900 jaar Hertogdom Brabant. Aan deze veelomvattende uitgave werken momenteel de oud-gedeputeerde Joep Baartmans, Rien Wols [archivaris bij het BIC] en Jan van Oudheusden [directeur Erfgoedhuis Brabant. Bij de uitgeverij Van Gennip verschijnt voor elke provincie, en sommige zoals Friesland zijn er al klaar mee, zo'n geschiedenisboek.

=Bosch'- cultuurhistorisch - vakantieboek. Dit unieke geschiedenisboek bevat puzzels opdrachten, verhalen en gedichten afgestemd op de jeugd van 8-14 jaar. Die opdrachten, die specifiek zijn bedoeld voor Groep 8, worden aangedragen door 50 cultuur/historische instellingen, die elk op hun mnaier aan deze uniek uitgave meewerken. Dit idee is afgekeken van een Franse editie. Als eerste in Nederland verschijnt bij de Stichting Anno zo'n, voor de jeugd aantrekkelijk. De verspreiding van dit gratis ! vakantieboek gebeurt nog voor de zomervakantie van 2006.

=Geschiedenis van de Bossche priesteropleiding door de oud-archivaris en rector dr. Jan Peijenburg. Na zijn emeritaat als archivaris [2004] is Peijnenburg, op wiens naam ook al de biografie van mgr .Joannes Zwijsen staat, begonnen aan dit levenswerk, dat in 2007 wordt verwacht.


Terug naar boven