SociŽteit de Zwarte Arend: Cees Slegers over Antoon Coolen

Printerversie
Gepubliceerd op: 18-12-2001 Slegers promoveerde onlangs op een proefschrift over de schrijver Antoon Coolen. Het proefschrift is in boekvorm uitgegeven bij Zuidelijk Historisch Contact. De titel: 'Antoon Coolen 1897-1961 Biografie van een schrijver'. 
Uitvoerig vertelde Slegers aan de hand van Coolens boeken en functies de levensloop van de in Wijlre [vader werkte bij Brandt bier] maar in Deurne opgegroeide Brabander. 

Antoon Coolen heeft ook nog enige tijd doorgebracht in Den Bosch. Hij was in de jaren dertig columnist bij de Provinciaal Noord-Brabantsche en 's-Hertogenbossche Courant.

In die tijd schreef hij over de stadsfeesten van 1935, burgemeester Frans van Lanschot die zijn stad promootte. het verschijnsel carnaval. Ondanks dat Coolen geen carnavalsliefhebber was, ging hij toch niet mee met de kritiek op de zich toen manifesterende uitwassen omdat '...ze passen bij elk vermaak,' aldus Coolen.
Slegers die in Helvoirt woont, studeerde eerder Sociologie.

dr. Cees Slegers tijdens zijn lezing over de schrijver Antoon Coolen in Sociëteit Amicitia/ De Zwarte Arend.
foto © gerard monté, 18 december 2001.
Cees Slegers heeft zijn proefschrift gevat in een boek 'Antoon Coolen 1897-1961, Biografie van een schrijver', dat hij hier op de avond van de lezing signeert. Uitgeverij: Historisch Zuidelijk Contact. 

De lezing voor De Boschboom in de Sociëteit Amicitia/De Zwarte Arend was amusant gekleurd dankzij de realistische vertellingen van Slegers die putte uit de werken van de Brabantse schrijver van wie vele streekromans zijn verschenen.
Zelf figureert Slegers om de vier jaar als 'Hendrien', de huishoudster van D'n Peer. Maar die kwalificatie is te summeir voor de reputatie van de in Helvoirt woonachtige directeur van de Provinciale Raad voor Onderwijs, Welzijn en Cultuur. Behalve schrijver van musicals en muzikant is hij ook een goede verteller met een onmiskenbare Brabantse tongval.