Bomenkap op Van der Weeghensingel eenmanszaak

Printerversie
Gepubliceerd op: 25-08-2017 | Gewijzigd op: 25-08-2017
Na onderzoek door de stichting Boom en Bosch blijkt dat het verzoek om tien kastanjebomen aan de Van der Weeghensingel extra te snoeien een eenmanszaak is. Het betreft de bewoner op de hoek Van der Weeghensingel-Jan de la  Barlaan. Die man heeft zelfs nog tot 12 .00 uur 's middags zon.  Dus van koude en een belemmerd uitzicht kan geen sprake zijn, stelt Helmus Boons vah Boom en Bosch. Ook de gemeente is tot die mening gekomen. Waarschijnlijk gaat daarom de snoei van 10 kastanjes niet door.

Bericht van 24 augustus 2017:  Bomen snoei Van der Weeghensingel  verdeelt bewoners in de straat
Bewoners op de Van der Weeghensingel [Muntel] zijn verdeeld waar het gaat om bomenkap voor hun deur. De gemeente wil, op verzoek van een rijtje bewoners een serie van10  kastanjebomen extra snoeien. 

Dat verzoek komt van de bewoners op de plek van de voormalige Ambachtschool [KTA]. Hun argument is 'belemmerend uitzicht'. Met name klagen zij ook over vocht  en koude. Maar de bewoners van de 'oudbouw', een rij huizen die er al vanaf de jaren dertig staan en ook bomen voor de deur hebben, zijn tegen.  Zij verwijzen naar de karakteristieke historische bomenrij die er al jaren staat.
Deze bewoners  voelen zich niet meer gesteund door de gemeente, hoewel die in 2015 nog afzag van snoeien. Daarom dreigen zij nu met een kort geding om die kap tegen te gaan.

Van der Weeghensingel/ Muntel

In deze rij zou de gemeente kastanjebomen extra gaan
snoeien op verzoek van
de bewoners aan de overkant
.


foto © paul kriele, 24 augustus 2017.
................................................................