Ruiten vernield in Rompertpassage

Printerversie
Gepubliceerd op: 21-07-2009 Afgelopen weekeind -zondag 19 juli 2009 - werden er in het winkelcentrum Rompertpassage vernielingen  aangericht. Dinsdagmorgen 21 juli 2009 was de wijkagent nog bezig de aangiftes op te nemen, maar bij het hoofdbureau wisten ze nergens van of he tkon zijn dat de vernielingen niet meegenomen worden in de persberichten ... of uit de selectie zijn gevallen, aldus woordvoerder Dion Luijten.
Naast de ingangen, resp.  oostzijde [l] en die aan de westzijde [r] werd  een ruit vernield. Ook winkelwagentjes kregen het te verduren. 
 foto's © paul kriele, 21 juli 2009.


De winkeldeur van opticiën Hans Anders [boven] en een raam van de kledingzaak Lake Side [l] gingen aan diggelen.
foto's © paul kriele, 21 juli 2009.
 

Afgelopen weekeind -zondag 19 juli 2009 - werden er in het winkelcentrum Rompertpassage vernielingen aangericht. Dinsdagmorgen 21 juli 2009 was de wijkagent nog bezig de aangiftes op te nemen, maar bij het hoofdbureau wisten ze nergens van, of het kon zijn dat de vernielingen niet meegenomen worden in de persberichten ... of uit de selectie zijn gevallen, aldus woordvoerder Dion Luijten.

De vernielzuchtige jeugd had vier ramen ingeslagen: bij de ingangen en bij de winkeliers Hans Anders en Lake Side.Ook de rij winkelwagentjes bleek een object van de baldadige jeugd te zijn geweest,