Paul Rüpp opent expo 'Keramiek uit Tuin der Lusten'

Printerversie
Gepubliceerd op: 06-07-2014 | Gewijzigd op: 06-07-2014
Zondagmorgen 6 juli 2014 heeft Paul Rüpp in het Jheronimus Bosch Art Center, na een lezing over onder meer het kunstonderwijs gerelateerd aan Jeroen Bosch en over het onderzoeksproject [BRCP] naar werken van Bosch*, de expositie geopend van ‘Keramiek uit de Tuin der Lusten’. Op deze expositie zijn werken aanwezig van de Servische kunstenares Lela Milosavljevic [*1968], die zich liet inspireren door het beroemde ‘Tuin der Lusten’ van Bosch.
Drs. Coen Free, bestuurslid van het Jheronimus Bocch Art Center, leidde de bijeenkomst, waarbij ruim honderd genodigden aanwezig waren, in.

De Servische kunstenares kreeg veel eer van een rot in de keramiek, Lotte Landsheer, directeur van Cor Unum. Zij roemde Milosavlevics werk, wiens product getuigt van vakkundigheid en precisie.
Ongelooflijk, ik vind dit echt een hoogstandje, ‘ als Lotte, die al eerder deze week met Milosavljevic had kennis gemaakt.
-Rechts: De gastheer en gastvrouw Gerdie en Jo Timmermans-Wilbers, de kunstenares Lela Milosavljevic en Paul Rüpp.
-Onder: Het auditorium  van het Jheronimus Bosch Art Center
.
-Rechts onder: De kunstenares Milosavljevic ontving uit handen van het echtpaar Timmermans-Wilbers een lijvig boek over Jeroen Bosch

 foto's © paul kriele, 6 juli 2014.
 
   

Lotte Landsmeer legde een relatie tussen jonge kunstaars en hun methoden. Uit hun inbreng valt veel te leren,’ aldus Landsheer. Bovendien duidde Lotte met een concreet voorbeeld, op de relatie tussen de tijd van Bosch en onze tijd. In dat Bosch- gedenkingsjaar worden bekers als gebruiksvoorwerpen van toen, opnieuw bij Cor Unum in productie gebracht. Dat gebeurt in een leerproces door nog aankomende kunstenaars, die met eeuwen oude methoden uit de tijd van Bosch leren om te gaan. Daarop inhakend stapte Landsmeer over naar 2016, in welk jaar van oude bekers, als toenmalig gebruiksvoorwerp ,door jonge kunstenaars replica’s worden gemaakt. Maar dan wel mbv de oude methoden en materialen [vervangende verfstoffen] van toen.
‘De samenwerking met onder meer Studio Kluijf en jonge kunstenaars levert weer nieuwe inzichten op en inspireert elkaar,’ zei Landsmeer heel bezielend.
‘Bij Cor Unum werkt men in groepen. ‘Dat is belangrijk voor elkaars leerproces. Er is geen betere plek/manier om dit vak te leren,’ aldus de directeur die daarbij aansloot bij de lezing van Rüpp.
Paul Rüpp sprak, behalve als vice-voorzitter van de stichting Jeroen Bosch 500. ook als voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool. In dat kader was de oud- gedeputeerde zijn lezing begonnen met het aangeven van drie leerlijnen bij het AVANS- onderwijs: theoretische vakkennis, socialisatie en persoonsvorming. ‘Want,’ aldus Rüpp, ‘onderwijs is richting geven, ook aan je eigen persoonlijkheid’.

In die toelichting sloten Rüpp en Landsmeer naadloos op elkaar aan. Rüpp gaf ook nog aan dat veel eindexamenstudenten opvallend vaak de relatie leggen met het werk van Jeroen Bosch.
Na een dankwoord van gastheer Jo Timmermans en de overhandiging van een lijvig boek over Jeroen Bosch, aan de Servische kunstenares, opende Rüpp met de kunstenares de expositie’ Keramiek uit de Tuin der Lusten’, in het Jeroen Bosch Art Center.
   
 

Hierboven : De opening door
Paul Rüpp
foto's ©  henk van esch, 6 juli 2014 [bopven en onder].
Hiernaast een indruk van de collectie en van de genodigden .

foto © paul kriele, 6 juli 2014 [l.].
   
 foto's © henk van esch, 6 juli  2014. Na afloop was er een  gezellig samenzijn op het buitenterras van het Jheronimus Bosch Art Center.

Rüpp en het Onderzoeksproject
Rüpp, vice-voorzitter van de stichting Jeroen Bosch 500 en voorzitter van het Bosch Research en Conservation Project, die in 2007 op zijn -door hem zelf geplande -reis naar Spanje, op instigatie van burgemeester Ton Rombouts, ook maar eens een paar Spaanse musea moest gaan bezoeken, ging globaal in op tot nu toe bekende de resultaten van het BRCP. Dat Spaans museumbezoek was uiteraard bedoeld om de Bossche wens om in 2016 over enkele bruiklenen te mogen beschikken, alvast daar in de week te leggen. ‘’ Maar, aldus de oud-gedeputeerde, ‘zoals de zakenwereld wispelturig is, zo is dat in de museumwereld niet minder. De nukken van museumdirecteuren kan zover gaan dat een eerder toegezegd werk voor bruikleen plots wordt ingetrokken ….’.
Vice- voorzitter van de stichting Jeroen Bosch 500  en ook voorzittter van het Bosch Resarch en Conservation Project en voorzitter van het College van Bestuur van Avans Hogeschool Paul Rüpp
.


foto © paul kriele, 6 juli 2014.

Rüpp: ‘ Het enige wat Den Bosch de wereld en met name de musea te bieden heeft zijn de resultaten van het Resaerchproject, dat zich nu in een afsluitende fase bevindt. Maar,’ aldus Rüpp, ‘ niet alle musea zitten op de resultaten van dat onderzoek te wachten.
Het kan wel eens zo zijn dat blijkt dat hun beroemde ‘Bosch’ achteraf geen echte Bosch blijkt te zijn.. !

Uiteindelijk krijgen we vanuit het atelier van Bosch te weten hoe zijn werken zich verhouden tot de tijd van toen en tot heden en ook hoe de kunstenaars zich daarmee verhoudt.


Die resultaten zullen eind 2015 in boekvorm verschijnen. Dan komt ook de website in de lucht en vindt er een symposium plaats, waar vele hoogleraren en deskundigen uit het Prado, Escorial, Berlijn en Gent en Brussel en Boymans en Het Noordbrabants Museum aanwezig zullen zijn.


'Kijk al vast via google bij ‘interpretaties van Jeroen Bosch’. Op ’Afbeeldingen’ zijn honderden werken en foto’s mbt Bosch te zien,’ gaf Rüpp als tip mee.
Rüpps verwachting is dat er in 2016 een -tot nu toe- maximum aantal Boschwerken in de stad te zien zullen zijn [de tot nu toe verzwegen verwachting is 12, schatting Bastion Oranje]. De grote Jeroen Boschexpositie opent op 11 februari 2016 en sluit op 8 mei 2016.


Terug naar boven