Boekje over Tijd met uitleg over 'Het Oordeelspel'

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-11-2014 | Gewijzigd op: 28-11-2014
Het Jheronimus Bosch Art Centrum heeft een handig en duidelijk opgesteld boekje uitgegeven, waarin allerlei begrippen zijn opgenomen over Tijd. Die informatie is aangevuld met een uitleg over het astronomisch uurwerk 'Het Oordeelspel' dat  sedert 2004 in dat centrum in de Hinthamerstraat staat opgesteld.*

Diverse grote steden in het Oosten van Europa hebben een astronomisch uurwerk dat jaarlijks honderden toeristen trekt. Den Bosch had ook zo'n imposant uurwerk met bewegende taferelen en trompetter geschal. Het stond in het dwarsschip van de Sint Jan, maar werd ruim 150 jaar geleden [1854] opgeruimd.

*Zie ook Feestelijke onthulling Oordeelspel  artikel dd. 30 mei 2010.

 
Illustratie uit het informatieve 
boekje 'Heb je even?'
Het echte Oordeelspel in het JB-centrum met de uitleg door Jo Timmermans.

foto © paul kriele, 18 oktober 2010.

Op initiatief van Jo Timmermans van het JB-centrum kwam er  in mei 2010 een geheel nieuw geconstrueerd uurwerk dat uitgevoerd is met tal van bijzondere en kunstzinnige details. Het is de moeite waard dat 10 meter hoge -bijna levendig- object in ogenschouw te nemen.
Een pagina uit het boekje
'Heb je even?'


Onder de titel 'Heb je even', zoals het boekje heet, worden, compleet met  een begrippenlijst, leuke illustraties [Marc Schattefor] en wetenswaardigheden, allerlei astronomische feiten en de dagen van de week/jaar [kalender] besproken.

De lezer krijgt op een ludieke manier de vraag voorgelegd: Waarom tijd zo belangrijk is?

Door zijn eenvoudige en duidelijke schrijfstijl- die  bovendien gelardeerd is met  grappige tekeningen - is het boekje prima afgestemd op de schooljeugd vanaf groep7-8.