Expo rond Tondalus van Adrianus -Jan - de Bie in het JB-centrum

Printerversie
Gepubliceerd op: 29-03-2015 | Gewijzigd op: 03-04-2015
Zondagmorgen 29 maart 2015 werd in het Jheronimus Bosch Art Center de expositie 'De tien pijnen van Tondalus' met muziek [de Bossche Barbershopsingers] en een toespraak [Coen] Free ceremonieel ingeluid.
De titel van de expositie luidt 'De tien pijnen van Tondalus'. Tondalus was een middeleeuwse ridder met een zondige levensstijl, die via de hel [met de 10 pijnen] en -na een belofte een goed leven te gaan leiden- terugkeert naar de aarde.
De 25 werken staan tentoongesteld in het JB-centrum. Heel begrijpelijk in de aanloop naar het Jeroen Boschjaar in 2016 en omdat de werken van De Bie verwantschap vertonen met de schilderijen van Jeroen Bosch.
Met de expositie beantwoordt het centrum aan zijn missie om elke bezoeker te inspireren en uit te dagen mee te denken over de motieven van Jeroen Bosch.

Expositie 'De 10 pijnen van Tondalus'
in het Jheromimus Bosch Art Center.


Jan de Bie bij 25 van zijn geëxposeerde werken
in zijn welkom en bij zijn inleiding op zijn leven en werk
.

foto's © paul kriele, 29 maart 2015.

De Bosschenaar, en aan de Kunstakademie afgestudeerde [1977], Jan de  Bie, zet Tondalus neer op een rauwe, surrealistische manier. Zijn handleiding hierbij was het Tondalusvisoen uit het Ghentse handschrift, maar ook diende Het Laatste Oordeel[Museum in Brugge] en de Hooiwagenvoor de Bie als representatief voor  de Jeroen Boschwerken,  zoals ze dat ook voor Hugo Claus waren. De schrijvers-schilder Claus en Simon Vestdijk hebben Tondalus opgenomen in hun [poezie-] werk.  Daarobve rgafFereeen ondebro9wdeinkijk in
-Boven: De kunstenaar temidden van Coen Free [.r] en gastheer/vrouw Jo en Gerdie Timmermans-Wilbers.

-Rechts boven: Voor moeder Nel de Bie was er een 'eerste exemplaar' van de catalogus. Links op die foto de echtgenote Mieke de Bie-Unverzagt.

-Rechts: De conservator van het JB-centrum Theo op ten Berg en de beleidsmedewerker  Hannah Gooiker ontvingen ook een 'eerste exemplaar'. Beiden hebben aan de wieg gestaan van de opzet van deze expositie.
Op ten Berg stimuleerde zelfs De Bie een jaar of vier geleden zijn schildersgerei weer op te pakken. Zo sterk zelfs dat hieruit  de schilderijen van de Noodhelpers voortkwamen.foto's © paul kriele,  29 maart 2015.
 

Na enkele intermezzo's van de Bossche Barbershopsingers lichtte ook de kunstenaar zelf dit project toe. Dat was mede te danken aan conservator Op ten Berg die hem in 2010 stimuleerde zijn schildersgerei weer op te pakken. Zo sterk zelfs dat
hieruit de schilderijen van de Noodhelpers voortkwamen. 'Het is voor mij een voordracht hier te mogen staan en te kunnen exposeren, sprak De Bie. 'Jeroen Bosch was en is een grote inspiratiebron voor mij [geweest]. In mijn studies stuitte ik op een klein fregment op diverse werken van Bosch. Die afbeeldingen en dat thema Tondalus was de aanleiding daarmee verder te gaan. Zo zijn eerst de tien schilderijeen met de figuren vanTondalus tot stand gekomen en vervolgens de tweede serie, de heiligenafbeeldingen.'
Jan de Bie [*1953] dankte alle medewerkenden het het gastheerschap van het echtpaar Timmermans-Wilbers. Jan gaf aan diens moeder Nel de Bie een eerste exemplaar van de catalogus 'Adrianus de Bie, de Tien Pijnen van Tondalus'.
Als intermezzo trad diverse malen het jubilerende koor
De Duketown Barbershop Singers op olv Don Henken.


foto © paul kriele, 29 maart 2015.
 
Omslag van de catalogus van de
expositie 'De Tien Pijnen van Tondalus
Terug naar boven