Zomerexpo in JBCentrum met werken Academie Renshof

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-07-2015 | Gewijzigd op: 05-07-2015
De jaarlijkse zomerexpositie in het Jheronimus Bosch Art Center is bedoeld om bezoekers te prikkelen én uit te dagen om mee te denken over de motieven van de beroemde Bossche schilder en diens plaats die hij in Den Bosch inneemt. 'Uiteindelijk doel,' zo sprak Coen Free zondagmorgen 5 juli 2015 bij gelegenheid van de opening van de expositie van de Academie Renshof, 'is de naam van Joen van Aken, zoals zijn burgernaam luidde, met dergelijke exposities nog bekender en inhoudelijk nog weidser te maken. '

In een goed gevulde Jeroen Boschcentrum benadrukte Free dat meer te weten te komen over Bosch ook het uitgangspunt is van het atelier Renshof. Dat gebeurt hier met een maatschappij-kritische blik. Kortom de expositie is wederom een ode aan Jeroen Bosch,' aldus Free.
Free sprak zijn waardering uit aan de samenstellers van de expositie Hannah Gooiker en Theo op ten Berg en de makers van catalogus eveneens Hannah Gooiker, Gerd Renshof en Toon Joosen

*Zie de site van Academie Renshof.

-Boven Gerd Renshof van de gelijknamige academie, die gespecialieerd is in oude schildertechnieken.  
-Links: Vincent Verstappen [bestuur JBCentrum],  wethouder Huib van Olden, Gerd Renshof en diens echtgenote Saskia.
-Links boven: de omslag van de catalogus met een werk van Paoloa Schmitz 'Kraamkamer'.


foto's © paul kriele, 5 juli 2015.

Toespraak wethouder Huib van Olden
Al is de viering van iemands dood 400 jaar later merkwaardig, maar Jeroen Bosch heeft ons iets nagelaten wat springlevend is, zoals je cultuur ook voelt en ervaart.. Dat kunnen we ook zien op deze expositie van leerlingen oude schildertechnieken van het atelier van Gerd Renshof. 
Van Olden:’De basis van de academie Renshof is een stuk geschiedenis. Maar deze academie heeft ook een eigentijdse visie, zoals ik hedenmorgen zelf op de website van Renshof zag.
Kunst en cultuur verbindt. Het is een goede basis van onze samenleving,
‘ sprak de wethouder.

De zaal van het JB centrum tijdens de toespraak van bestuurslid Coen Free.

Deze kunstenaars uitten zich –geïnspireerd door werken van Bosch- met hun gevoelens, hun ervaring, hun historie, op een treffende, realistische en soms macabere wijze, zoals ook de wereld van Bosch en de huidige wereld soms macaber is.

Renshof , die zich zes jaar geleden niet had kunnen bedenken dat hij in deze geweldige ruimt zou kunnen exposeren, vindt de deelnemende werken goed geslaagd, ‘…al schrok ik eerst wel van de uiteenlopende ideeën. Er heen, ‘ sprak Rensdorf, die deze gelegenheid in het JBCentrum als '...een echte rijkdom ervaart'.

-Links: De openingshandeling door wethouder Huib van Olden, die een portret van Jeroen Bosch, dat in 1948 door Jan Bouman bij gelegenheid van de Kerkstraatfeesten werd gemaakt, 'afmaakte'.
-Rechts: Coen Free, bestuurslid van het JB-centrum, biedt de wethouder een
cadeautje aan na diens openingsact


foto's © paul kriele, 5 juli 2015.

Na deze toespraken mocht wethouder Huib van Olden- als openinghandeling- een portret van Jheronimus Bosch, dat getekend is doorJan Bouman bij de feesten van de Kerkstraat in 1948, afmaken. Van Olden tekende heel nauwkeurig de contouren van het hoofddeksel van Bosch af.

Drieluik 'Het Leven' van Natascha Göbel.

foto © paul kriele, 5 juli 2015.


Gezamenlijk drieluik '
Vlammen' van diverse kunstenaars.

foto © paul kriele, 5 juli 2015.Paneel van Bettie Alink '7 verus 7' ,
waarin o.a. de ramp met  de MH17 is verwerkt.
 
Bettie 's vriendin, haar man en
hun zoon zijn daar omgekomen.


foto © paul kriele, 5 juli 2015.

Alvorens de  genodigden de expositie mochten gaan aanschouwen, ontvingen alle kunstenaars als aandenken een cadeautje en verzamelden zich voor een groepsfoto op het podium met hun leermeester Gerd Renshof.Het duo Saxyon met saxofoon en accorderon dat onder meer middel eeuwse liederen speelde en een lied
gebaseerd op 'de schilderijen expo' van Bakovski. 
Links Marijke Schröer saxofoon en rechts Ellen Zijm accordeon
.

foto © paul kriele, 5 juli 2015.

Het muzikaal intermezzo werd verzorgd door het duo Saxyon [Marijke Schröer en  Ellen Zijm] met een serie middel eeuwse liederen, een muziekstuk gewijd aan de schilderijenexpositie van Bukovski ’Het Oude Kasteel’ en een Rumba.

Tot slot de groepsfoto met merendeels vrouwelijke kunstenaars die aan het project deelnamen.
Links hun leermeester Gerd Renshof
.

foto © paul kriele, 5 juli 2015.

Voordat de genodigden de expositie mochten gaan bekijken ontvingen alle deelnemende kunstenaars een cadeautje als herinnering aan deze gebeurtenis en werd er ook nog een groepsfoto op het podium gemaakt.

De zomerexpositie in het JB-centrum is nog  te zien t/m 27 augustus 2015.


Terug naar boven