Tien jaar Jeroen Boschcentrum niet echt gevierd

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-03-2017 | Gewijzigd op: 01-04-2017
Het Jheronimus Bosch Art Centre bestond op 26 maart j.l. tien jaar. Dat was een officiële aangelegenheid toen mr. Pieter van Vollenhoven het centrum in de Hinthamerstraat kwam openen.
Maar dit feit is door de grootse viering van het  Jeroen Boschjaar in 2016 met al zijn extra activiteiten niet echt herdacht. Wel is in alle beslotenheid in het weekeind van 25 en 26 maart 2017 met de vrijwilligers taart gegeten.

De twintig dames en heren, die vanaf het eerste jaar in dienst zijn, kregen in februari 2017 van Jo en Gerdy Timmermans een boeket bloemen aangeboden. Vorig naar september werd al gevierd dat de allereerste vrijwilliger tien jaar in dienst was. 

-Links: Burgemeester Ton Rombouts
neemt afscheid van mr.  Pieter van Vollenhoven.

-Onder: Een groepsfoto met minister Plasterk en rechts mr. Pieter van Vollenhoven. Daar tussenin  bisschop Hurkmans en CvdK May-Wegge en Thomas Vriens van het JBC die in het 'atelier' van Jeroen Bosch  een uitleg geeft.
-Links onder:  mr .Pieter van Vollenhoven met Jo Timmermans.

foto's © gerard monté, 26 maart 2007.
..................................................................................................................
 
.....................

Dat neemt niet weg dat intern de vrijwilligers door Jo en Gerdie Timmermans extra zijn beloond voor hun werk. Dat gebeurde al in 2012 bij het vijfjarig bestaan met een geheel verzorgde reis naar Madrid en in januari 2017 toen een kleine 50-tal vrijwilligers een all inclusive !! vliegreis kregen aangeboden naar Wenen. Daar zijn zij door de Nederlandse ambassadeur in zijn woning -het voormalige woonhuis van Johan Strauss- ontvangen en kregen zij een rondleiding door dit historische huis. Ook zijn in Wenen enkele musea, inklusief de depots bezocht.Fragment openingstoespraak mr. Pieter van Vollenhoven.

'De kritische Brabanders zullen zich afvragen: ’Wat doet die Van Vollenhoven hier?’ Maar dat weet ik eerlijk gezegd zelf ook niet,’ aldus mr. Pieter. ‘Het stond niet in de uitnodigingsbrief van burgemeester Rombouts. Het zal wellicht iets te maken hebben met het feit dat 40 jaar geleden de grote Jeroen Boschtentoonstelling werd gehouden of dat er dit jaar een koninklijk echtpaar 40 jaar is getrouwd. Maar ik kom hier als bestuurslid van de Stichting Nationaal Monument Sint Jan. In dat licht waardeer ik deze herbestemming van de Jacobkerk, want het is absoluut niet eenvoudig omdat de restauratiebijdragen erg laag zijn en een kerk vaak een monumentenstatus heeft,' aldus de echtgenoot van prinses Margriet.

'Moge deze opening de weg plaveien voor 2016 wanneer Den Bosch de 500ste sterfdag van zijn beroemde stadgenoot herdenkt. Als ik zo rondkijk en u slikt de juist pillen, dan haalt u dat jaar w
el,’aldus een gevatte van Vollenhoven.

Het Jheronimus Bosch Art pakt de uitgave van een boek over architect Jan Stuyt wel op als een herdenking van het tienjarig bestaan. Zie artikel ' Boekpresentatie Jan Stuyt. 

Terug naar boven