Albert Swaneprijs voor Jeroen Boschcentrum

Printerversie
Gepubliceerd op: 11-08-2009 | Gewijzigd op: 04-09-2009

Het Jheronimus Bosch Art Center, zoals officieel het Jeroen Boschcentrum in de Hinthamerstraat heet, krijgt dit jaar de Albert Swaneprijs toebedeeld. Dat is een cultuurprijs waarvan de erkenning uit gaat naar een persoon of instituut die/dat op cultureel gebied iets bijzonders voor de stad heeft gepresteerd.
De prijs is vernoemd naar wijlen Albert Swane, voomalig secretaris/penningmeester van de Vereniging Sociëteit Casino, die in 1938 de schouwburg- na een faillissement - van de ondergang redde.
Het Jeroen Boschcentrum dat in maart 2007 officieel door mr. Pieter van Vollenhoven werd geopend, biedt aan de hand van een studiecentrum, een archief en een serie gecopieerde werken een inzicht in het leven en werk van de beroemde Bossche schilder die in 15016 overleed en over wie in 2016 een herdenkingsjaar wordt gehouden. 

Voorzitter van de stichting Jeroen Boschcentrum Jo Timmermans.
foto © gerard monté, 2 december 2007.
 

De Albert Swaneprijs wordt op 4 september 2009 in het Jeroen Boschcentrum aan de initiatiefnemer en stichtingsvoorzitter van dat centrum - Jo Timmermans - overhandigd.

Overigens is de toekenning opvallend, gezien de relatie van Coen Free als voorzitter van de Vereniging Sociëteit Casino, met Jo Timmermans als voorzitter van de Stichting Jeroen Boschcentrum, voor wie  Free als een getrouwe discipel optreedt.  Maar dat verschijnsel doet zich in Den Bosch in meerdere congies* voor.
Dit feit wordt nog eens bevestigd doordat er sprake is van gekoppelde belangen in de functies die Coen Free als  bestuurder van de Stichting -aanvankelijk- Jeroen Bosch Centrum is, dat later Jheronimus Bosch Art Center is gaan heten, waarvan Jo Timmermans voorzitter is. ..

*Congies op zijn Bosch' kliek, is een  gepopulariseerd woord voor congeniaal = geestverwant