Swaneprijs aan vrijwilliger vanJBcentrum Walschots

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-09-2009 | Gewijzigd op: 05-09-2009
Links: Theo Walschots, als de representant van alle vrijwilligers die werkzaam zijn in het Jeroen Bosch Art Center, kreeg uit  handen van de voorzitter van de Vereniging Sociëteit Casino Elly Zwitser-Schouten de  cheque van 2.500 euro.
Onder links: wethouder voor Cultuur Rodney Weterings, Jo Timmermans voorzitter van de stichting Jheronimus Bosch Art Center, diens echtgenote Gerdy Timmermans en vrijwilliger Theo Walschots.
Onder rechts: de groep vrijwilligers die de prijs van € 2.500 met elkaar mogen delen voor zoals Timmermans aangaf, een studiereis of voor een verdieping van hun kennis over Jeroen Bosch.


foto's © paul kriele, 4 septmeber 2009.

Het Jheronimus Bosch Art Center, zoals officieel het Jeroen Boschcentrum in de Hinthamerstraat heet, krijgt dit jaar de Albert Swaneprijs toebedeeld. Dat is een cultuurprijs waarvan de erkenning uit gaat naar een persoon of instituut die op cultureel gebied iets bijzonders voor de stad heeft gepresteerd.
De prijs is vernoemd naar wijlen Albert Swane, voomalig secretaris/penningmeester van de Vereniging Sociëteit Casino, die in 1938 de schouwburg- na een faillissement - van de ondergang redde.

In enkele toespraken o.a. door de voorzitter van de jury Coen Free en door mevrouw Zwitser-Schouten, voorzitter van de Vereniging Sociëteit Casino en door Jo Timmermans, als voorzitter van de Stichting Jeroen Bosch Art Center, werd de uitreiking van de Swaneprijs in de Akenzaal van het Jeroen Boschcentrum op vrijdagmiddag 4 september 2009 omkleed.
Vrijwilliger Theo Walschots bedankte na afloop namens al zijn collega's voor de toekenning van deze cultuurprijs.

Toespraak Coen Free als juryvoorzitter
In een welkom door de voorzitter van de VSC Elly Zwitser-Schouten, werd een korte beschrijving gegeven van de genomineerde Theo Walschots, die door ambities gedreven en studies zich in het werk van Jeroen Bosch heeft verdiept. Walschots wijdde een specifieke studie aan de Tempatie van St  .Anthonius en gaf daarvan een boekje uit.
Zwitser  die het juryrapport overliet aan Coen Free: 'Deze erkenning geldt voor alle vrijwilligers van het Jeroen Boschcentrum.'

Free ging als juryvoorzitter nog eens terug in de tijd beginnend met de grote Jeroen Boschtentoonstelling van 1967. Verder gaf Free een chronologisch overzicht van de voorloper van de Stichting Jeroen Bosch Art Center: de stichting Jeroen Bosch Atelier, waaruit op 2 november 2005, na het voorwerk van Ton Frenken met zijn stichting  Jeroen Bosch Centrum
de stichting Jheronimus Bosch is ontstaan. 

In de jaren 80 werd door de Stichting 'Jeroen Bosch op ware grootte' de fotocollectie van 40 Jeroen Boschwerken aangekocht. Daarover werd door prof. dr. Antoine Jacobs en Jan van Berkommet prof. Dierick in Gent gesprekken gevoerd. De fotocollectie is daarop enige jaren op de bovenverdieping van de Moriaan geëxposeerd.
Door de toenmalige voorzitter van de Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch werd de kunstkenner, kunstverzamelaar, ondernemer en mecenas Jo Timmermans, die een bestemming zocht voor de St.Jacobkerk, op die fotocollectie geattendeerd. Timmermans die behalve oog had voor kunst, toonde ook respect  voor die collectie van 40 Boschwerken.
Met deze manoeuvre werd feitelijk de stichting van Wim Dik en Ton Frenken overruled. Bovendien was hun plan te duur en  te hoog gegrepen. Daarnaast maakte Frenken, die zich eigenzinnig en onhandig naar de pers, uitte niet geliefd. 

De nieuwe stichting Jheronimus Bosch Center  vergaderde voor het eerst op 2 mei 2006 en gaf als missie -kort geforumuleerd -mondiaal een bijdrage te kunnen leveren aan de bewustwording en het behoud van de erfenis van Jeroen Bosch. Via een aankoop van Timmermans [Gerdy Wilbers] van de Jacobkerk van het bisdom kreeg deze missie een volwaardige huisvesting, die op 26 maart 2007 officieel door mr. Pieter van Vollenhove werd geopend.

'Jeroen Bosch eindelijk thuis,' zo schreef een internationaal kunstijdschrift na de opening. Met die korte zin werd feitelijk alle tegenwerking en misprijzingen [van de locale kunstpauzen] aangegeven. 

zie voor gedetailleerd verloop van de voorgeschiedenis op deze site: berichten over Jeroen Boschcentrum.
of meer specifiek tav Ton Frenkens voorwerk Frenkens  werkzaamheden

Een van de eerste acties was de opdracht die de bestuursraad  aan Manfred Smol vestrekte, om volgens de nieuwste digitale technieken opnieuw de totale collectie te realiseren.

Free sloot af met het oordeel van de jury [Laudatio]:
Met de toekenning van de 'Albert Swaneprijs 2008' eert de jruy tevens degenen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van het Jheronimus Bosch Art Center  en daaropvolgend de bestuursleden, de medewerkers, de leden van de wetenschappelijke en Educatieve Raden en de vele vrijwilligers die het JBAC hebben gemaakt tot een parel aan de hertogkroon.'

Dankwoord van vrijwilliger Walschots
Theo Walschots bedankte, na de ontvangst van de 2500 eurocheque, met emoties in zijn stem,'... alle mensen van het JB- centrum, specifiek Wiileke en Thomas en alle anderen hartelijk dank. We zien het als een erkenning van het werk dat we elke dag doen. Het is een hele eer deze prijs in ontvangst te mogen nemen.'

Slot woord Jo Timmermans
Tot slot sprak Jo Timmermans nog een woordje waarin hij -zoals hij al eerder richting de politiek had gedaan -refereerde aan de vele tegenslagen in het voortraject.  Maar Timmermans lichtte uit dat politieke veld met name oud-wethouder voor Cultuur, de huidige burgemeester van Vught, Roderick van de Mortel die '... de Gemeenteraad heeft weten te overtuigen tot steun aan dit project. Diens overtuiging kwam voort uit de financiële garantie van ons zelf en de inhoudelijke kant van het project dat was gegarandeerd.'
Naast Van de Mortel noemde Timmermans specifiek ook conservator en Jeroen Boschkenner bij uitstek prof. Jos Koldeweij en Jan van Oudheusden als lid van de wetenschappelijk raad. Zij hebben het programma voor dit centrum geschreven en Ed Hoffman heeft voor de inrichting van de torenkamers met de begeleidende teksten gezorgd.'
Timmermans vervolgde: 'Het was niet altijd even gemakkelijk om tot dit project te komen.
Opvallend was dit keer Timmermans verwijzing naar het voorwerk van mr. Ton Frenken. : Het [project]  is een voortzetting van al het  werk dat vóór die tijd is gedaan door de grote vriend en helaas vroeg overleden Ton Frenken en al die mensen die Jeroen Bosch een plek wilden geven en de stad zelf, die schatplichtig was deze beroemde burger een plek te geven.'

Timmermans wees terecht op '..de  impuls en de verbetering die het Jeroen Boschcentrum en het plein aan de Hinthamerstraat heeft gegeven' en noemde onterecht '..de goede samenwerking die bestaat met de winkeliers en  de buren. Maar over dat aspect zijn de meningen sterk verdeeld.
'Alles tezamen maakt dat deze stad een bijzondere culturele hoofdstad aan zou kunnen, maar dat feitelijk nu al is, 'aldus de gastheer van deze middag, Jo Timmermans, die eindigde met:
Ik hoop, hoewel mijn gezondheid goed te noemen is, dat na de winter, als mij gezondheid zodanig kan zijn, we nog vele leuke dingen kunnen doen en kunnen gaan werken aan een nieuw te benoemen directeur.'

In de wandelgangen wordt voor deze positie stadsarchivaris Rob van de Laar genoemd die zich een jaar geleden, op zijn 55ste, vrij maakte van zijn functie als minister-president van de Oeteldonksche Club, maar intussen wel de bijbaan aannam als voorzitter van het tweejaarlijks te organiseren waterspektakel Maritiem.  Zie ook artikel afscheid Rob van de Laar 22 november 2008Terug naar boven