Kunstschatten Jacobkerk veilig gesteld

Printerversie
Gepubliceerd op: 01-09-2004 Vele heilgenbeelden en de 'Vijftien geheimen van de Rozenkrans' zijn uit de St. Jacobkerk verwijderd voor aleer er een nieuw Jeroen Bosch-documentatiecentrum wordt ingericht. Ook gingen er de laatste weken kandelaars en ander kerkelijk curiosa richting Bouwloods. In opdracht van Jo Timmermans van het Prentenmuseum, tevens initiatiefnemer van dit documentatiecentrum, [Stichting Jeroen Boschcentrum] is druk met de verbouwing bezig.

-Rechtsboven: Impressie van het interieur waar bouwvakkers druk bezig zijn met de verwijdering van de kerkbanken de schilderijen en ander decor en het herinrichten van de kerk als nieuwe concertzaal en Jeroen Bosch documentatiecentrum. 

-Voorbeelden van kunstschatten uit de Jacobkerk die door de Parochie Binnenstad werden veilig gesteld.
Boven een altaarstuk vermoedelijk uit de Waterstaatkerk [voorganger van de huidige kerk] of al uit de middel eeuwse St.Jacobkerk. 
-Rechts: Zelfs de heiligen lopen de kerk uit..

foto © paul kriele, 1 september 2004.
 


De klokkentoren wordt ingericht als expotoren. De bijgebouwen krijgen de functie van studiecentrum, bibliotheek en ontvangstruimten.
De klokken gaan uit de toren. Het carillon krijgt een plaatsje op het voorplein. In de kerk worden din de laatste wek van september nog ter vervanging van de kerkbanken theaterstoelen geplaatst. Het eerstkomend grote evenement [na het stadspijpersfestival] is het Soeterbeeksymposium op zondag 3 oktober 2004.
De heropening van het nieuwe centrum plant initiatiefnemer Jo Timmermans najaar 2005.