Tweede generale voor Jeroen Boschcentrum

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-10-2004 In de tweede generale voor de Jacobkerk als congres- c.q. /muziekcentrum -na het int. Festival van de Stadspijpers, bleek dat op het voorplein van de kerk een fontein komt lijkend op die van het schilderij ‘Tuin der Lusten’ van Jeroen Bosch, zo onthulde burgemeester Rombouts is zijn toespraak getint op Joen van Aken. De burgemeester was het zondagmorgen 3 oktober 2004 ook opgevallen dat het in de Sint Jan - waar op dat moment de hoogmis werd gevierd - niet zo druk was als in de ‘concurrent’ de Jacob.
De burgemeester noemde nog eens stads’ verdiensten [o.a. beste binnenstad & groenste stad], en andere loftuitingen die de stad ten deel waren gevallen en nog zullen volgen: Europese Vestingstad in 2005.
Het gebeurde allemaal op de samenkomst bij gelegenheid van 100 jaar Thijmgenootschap die onder het thema ‘Kunst en religie’ tal van toeristische en cultureel/historische activiteiten in de stad had opgezet waar zeker rond de 1000 bezoekers op af waren gekomen.


dr.Gerard Rooyakkers in de pauze in gesprek met o.a. dr.Louis Pirenne voormalig gemeente- én voormalig rijksarchivaris
Boeiend en door zijn speelse opmerkingen ook erg interessant, was de lezing van dr. Pieter Beelaerts van Blokland [r].

foto's  © paul kriele, 3 oktober 2004.

Dr. Gerard Rooyakkers doorliep de tijd met een overzicht van gilden, broederschappen, en eindigde bij de sociëteiten, serviceclubs en verenigingen. De hoogleraar etnologie [UvA] memoreerde ook de inzet en de kwantiteit van het vrijwilligerswerk. ‘Deze kern van het maatschappelijk middenveld belichamen de oorspronkelijke broederschappen,’ aldus de in Den Bosch woonachtige socioloog.
Meest speels, boeiend en gedreven was de lezing van de oud-minister en oud- burgemeester van Apeldoorn de protestant Pieter Belaerts van Blokland die vertellend over de -oorspronkelijk katholieke –oudste instelling – Zwanenbroeders, in dit -voormalig katholieke - gebedshuis, zijn draai had gevonden.

Eenacter van Moyses' Bosch
Thomans More [l], Diserderius Erasmus [m] en Jeroen Bosch die in gesprek gingen over hun wederzijdse kritieken op kerk en samenleving...
foto © paul kriele, 3 oktober 2004.
 

Het dagprogramma werd afgesloten met een korte acte die eerder in het Jeroen Boschjaar [2001] door Moyses’ Bosch was opgevoerd. Jeroen Bosch ontvangt in zijn atelier Erasmus [Jaap Brensen] en Thomas More [Jan Pieter van Lieshout] en bespraken hun wederzijdse kritieken op kerk en maatschappij die voor hen wellicht tot de brandstapel zouden kunnen leiden. Heel subtiel kreeg in dat spel Jo[hannes] Timmermans[ius], de man achter de Jacobkerk, even een vernoeming als de bode die een schilderij van Bosch zou gaan bezorgen.

Afwisselend in de concert/lezing door Véronique Roelvink over de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap zong het Egidiuskwartet liederen uit de eeuwen oude gezangboeken van de Broederschap. 
 
foto's © paul kriele, 3 oktober 2004.

Intussen wordt er hard gewerkt aan de verbouwing van de kerk tot Jeroen Boschcentrum. Het is een pracht zaal met riante stoelen en ook harde kerkbanken die zicht geven op het centrale podium. Maar wil het ook een volwaardige muziek-, congres-, en gehoorzaal worden, dan dient er nog wel aardig aan de techniek te worden gesleuteld. Vanaf het middenschip zijn, door fel tegenlicht overdag, en vanaf de balkons al helemaal niet –de bij presentaties onontbeerlijke - flatscreens niet zichtbaar. Het geluid overslaat bij mannelijke, en valt weg bij vrouwelijke sprekers. Dat euvel leidde bij Beelaerts van Blokland tot de opmerking: ‘Toen ze vroeger nog zonder microfoon spraken ging het stukken beter..!’
Er is tot najaar 2005 [officiële opening] nog ruim de tijd voor verbeteringen.

Jo Timmermans in gesprek met een van de sprekers: dr. Beelaerts van Blokland, oud-minister en proost van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Jo Timmermans mocht de Jacobkerk van het bisdom overnemen mits daar de religieuze schatten bewaard zouden blijven en afgeschermd zouden worden van het publiek. Een andre voorwaarde is, dat er geen alcoholische dranken verkocht noch genuttigd mogen worden.
Wat de kerkelijke schatten betreft... een mooier kontrast met de voorgaande bestemming was niet voorhanden...


foto's © paul kriele, 3 oktober 2004.
 
Terug naar boven