Opnieuw een boek [van Theo Grimm] over Jeroen Bosch

Printerversie
Gepubliceerd op: 24-12-2010 | Gewijzigd op: 29-12-2010
Theo Grimm, docent bij Boschlogie, bomenkenner en wijnkenner heeft na 20 jaar studie een boek uitgebracht getiteld: ’Dankzij Jeroen Bosch'.  Grimm, die zelf de priesterstudie nagenoeg voltooide, stelt meteen al bij de inleiding, die met een jaaroverzicht van Bosch' werken wordt ondersteund, dat Bosch Latijn heeft gestudeerd en dat zijn schilderijen  een christelijke inhoud hebben.

Grimm gaat namelijk bij zijn studie uit van de oorspronkelijk dus Latijnse taal, die toen gangbaar was.
Zo verklaarde hij al in maart 2006 dat '.. hij zich helemaal heeft toegelegd op de tijd waarin Jeroen Bosch leefde. Nagenoeg alle werken en studies over Bosch zijn pas na zijn dood op gang zijn gekomen. Van de wetenschap van rond 1500 is nauwelijks gebruik gemaakt,’ aldus Grimm. 'Bosch heeft voor zijn werk uit de bijbel en uit de liturgie, die volledig in het Latijn waren geschreven, geput.'

De auteur stelt ook dat van geen enkel van de bewaard gebleven werken met zekerheid valt vast te stellen of ze van grootvader Jan, vader Antonius, Jeroen, broer Jan, of broer Goessen valt toe te schrijven.
Parallel aan die conclusie drukt Grimm een jaartallenoverzicht af [lopend van 1468 t/m1516] waarnaast hij een 27-tal Boschwerken plaatst.

Grimm neemt de lezer mee in een analyse of  de[Latijnse] scholing en Bosch’ netwerk van clerici [Zwanenbroeders en kanunniken] een doorlopend beeld oplevert van zijn ontwikkeling.
De afgebeelde werken zijn, dankzij dendrochronologisch onderzoek, gerangschikt naar de vermoedelijke datum van ontstaan.

Ook Grimm vindt, net zoals in het onlangs verschenen boek van wijlen Dick Heesen, steun bij tal van Bijbel-en liturgische teksten, waarnaar steeds verwezen wordt.

Gisteren-woensdag 23 december 2010 -werd in een kerstontmoeting met alle vrijwilligers en medewerk[st]ers van het Jeroen Boschcentrum aan de wethouder voor o.a. Cultuur Rodney Weterings het eerste exemplaar van het 192 pagina's tellende 'Dankzij Jeroen Bosch' aangeboden. Het boek is dan ook geautoriseerd en mede gefinancierd door het JB-centrum van Jo Timmermans.
recensie\
Het boek 'Dankzij Jheronimus Bosch' is, gezien de prijs van € 14,95 voor een breed publiek bedoeld. Maar..  We hebben het in het voorbije weekeind doorgeworsteld, Door de vele bijbelteksten is het wel een erg vroom/religeus' boek geworden, dat  uiteraard aansluit bij de tijd van Jeroen Bosch. Effect is dat de hier en daar verspreid staande toelichtende teksten en conclusies, die juist voor de gemiddelde lezer interessante wetenswaardigheden bevatten, naar verhouding erg schaars zijn.
Het is ook jammer dat een fotonummering ontbreekt. Daardoor is het in de tekst zoeken naar het betreffend werk van Jeroen Bosch.

Terug naar boven