D66+Bossche Groenen stellen opnieuw vragen over Jeroen Boschcentrum

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-06-2011 | Gewijzigd op: 16-02-2012
Na een eerste ronde en vragen *over procedures, afspraken en geldstromen mbt het Jeroen Boschcentrum en de rol die de gemeente daarin speelt, stelt D66 opnieuw aanvullende vragen rond dit veel besproken initiatief van Jo Timmermans dat in 2004 open ging.
De vragen gaan over :
-de betrokkenheid [al of niet] van de gemeente bij de huurovereenkomst annex samenwerkingsovereenkomst tussen Monument Sint Jacob BV en Stichting Jheronimus Boschcentrum. Kan het college het huurcontract ter inzage leggen?
-Ook vraagt de fractie of het juist is dat de accountantsverklaringen voor de niet ter inzage gelegde jaren 2004 t/m 2008 ontbreken en wat is hiervan de reden?
-Omdat er in het Bestuurscentrum geen jaarrekeningen liggen [wel jaarverslagen] kan niet worden bezien of
of het JBAC voldoet aan de voorwaarden van de lening, cq. de jaarlijkse exploitatiesubsidie. 
-Ook vraagt D66 zich af of er, behalve het aantal bezoekers, meer voorwaarden zijn, om te voldoen aan de - geïndexeerde - subsidie, op dit moment,  €137.860 euro? Zijn de afspraken hieromtrent schriftelijk vastgelegd?

De Bossche Groenen berichtten maandag 20 juni 2011ook al  -gelijksoortige -vragen te hebben gesteld.

zie ook het eerdere artikel over de vragen door TROTS, Bossche Groenen en D66 dd. 23 mei 2011