Gemeente weerlegt bezwaren op grondtransacties JBC door politiek

Printerversie
Gepubliceerd op: 28-08-2011
De gemeente ziet geen aanleiding om op te treden tegen het bestuur van het Jheronimus Bosch Art Centre vanwege grondtransacties die niet gemeld zijn en buiten de vergunning vallen van het door de gemeente rijkelijk gesubsidieerde Centrum tot museum/documentatiecentrum. 
Het JBC valt juridisch onder Gerdie Wilbers, de echtgenote van Jo Timmermans. Het bestuur heeft na aankoop van het centrum de kosterswoning aan de St.Jacobsstraat doorverkocht en een deel van de gebouwen aan - wat Jeroen Boschplein is gaan heten- bestemd tot hotel. Vervreemding van gronden zou zowel aan het bisdom als  aan de gemeente [subsidievoorwaarden] gemeld moeten worden. Het Brabants Dagblad heeft die transacties onderzocht.

De Bossche Groenen, Trots en D66 stelden in juni 2011 vragen over deze gang van zaken. Zie artikel Vragen over JBC door diverse fracties dd. 16 juni 2011*[ zie onderaan inhoud vragen]

De gemeente raakt  in haar  besluit tot 'geen verder optreden' verstrikt in de juridische constructie van de bezittingen van Timmermans &Co, waar steeds Jo Timmermans in de praktijk de beheerder/zakenman is [zoals bij het JBC en het voormalige Prentenmuseum], maar waar echtgenote Gerdie Wilbers juridisch als de verantwoordelijke persoon geboekt staat. Zij verwijst in haar antwoord op die constructie en ziet dientengevolge geen aanleiding de kritiek van de fracties  te bevestigen. 
De vragen gaan over :
-de betrokkenheid [al of niet] van de gemeente bij de huurovereenkomst annex samenwerkingsovereenkomst tussen Monument Sint Jacob BV en Stichting Jheronimus Boschcentrum. Kan het college het huurcontract ter inzage leggen?
-Ook vraagt de fractie of het juist is dat de accountantsverklaringen voor de niet ter inzage gelegde jaren 2004 t/m 2008 ontbreken en wat is hiervan de reden?
-Omdat er in het Bestuurscentrum geen jaarrekeningen liggen [wel jaarverslagen] kan niet worden bezien of
of het JBAC voldoet aan de voorwaarden van de lening, cq. de jaarlijkse exploitatiesubsidie.
-Ook vraagt D66 zich af of er, behalve het aantal bezoekers, meer voorwaarden zijn, om te voldoen aan de - geïndexeerde - subsidie, op dit moment, €137.860 euro? Zijn de afspraken hieromtrent schriftelijk vastgelegd?