Rob vd Laar genoemd als directeur Jeroen Boschcentrum

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-10-2011 | Gewijzigd op: 16-10-2011
Rob van de Laar, de oud-minister-president van de Oeteldonksche Club* en sedert de editie 2009 voorzitter van Maritiem, wordt in de wandelgangen genoemd als de nieuwe directeur van het Jheronimus Bosch Art Center.
Van de Laar, die in het dagelijks leven archivaris is bij het Stadsarchief, is zelf in voor de functie die wel een dagtaak-positie inhoudt. Mogelijk dat Van de Laar bij de gemeente in deeltijd gaat werken.

Oud-minister president van de Oeteldonksche Club*, Rob van de Laar, die  genoemd wordt als de nieuwe directeur van het Jeroen Boschcentrum.

foto © paul kriele, 14 november 2008.

Wat ook speelt is dat het erg goed klikt - al langer waarneembaar - tussen Jo Timmermans die daar de scepter zwaait, en Rob van de Laar die evenmin enige eigenzinnigheid kan worden ontzegd. Uiteraard speelt ook mee Van de Laars ervaring en kennis van het archiefwezen, zijn taak daarbinnen als 'Manager externe betrekkingen' en zijn relatie met de gemeente.
De dagelijkse gang van zaken, waarbinnen de belasting steeds meer toeneemt, vereist de aanstelling van een manager  die continu toezicht heeft op het bedrijf.
Overigens werd Van de Laar ook vaak bekritiseerd juist om die communicatieve eigenschappen die Boschtionners indertijd bij hem misten. Maar met name zijn organisatietalent, zijn aandeel in Bossche publicaties en als motor van het Oeteldonksch Gemintemuzejum, zullen Timmermans aanspreken. 
Rob vande Laar hierover bevraagd reageert eerst met 'Da's mooi' en dan dat deze suggestie wel eerder door Bastion Oranje is gedaan, maar ik weet van niks.'

Zie ook het uitgebreid artikel over Van de Laars afscheid bij de OC dd. 14 november 2008.