Jo Timmermans van JB-centrum opnieuw in 't nauw

Printerversie
Gepubliceerd op: 05-01-2012 | Gewijzigd op: 09-01-2012
Diverse fracties gaan de procedure rondom de realisatie van het Jheronymus Bosch Art Center kortweg JBC, opnieuw aan de kaak stellen. De afspraken omtrent de subsidieregeling van een half miljoen kloppen niet, de bestemming van de bijgebouwen en de inhoud van de afspraken met de gemeente kloppen evenmin. Ook is de raad, die so wie so al ontevreden is over antwoorden op eerdere vragen, pas achteraf er achter gekomen dat niet Jo Timmermans, maar diens echtgenote Gerdie Wilbers als'enig aandeelhouder' juridisch aansprakelijk is.

*De bijgebouwen betreffen de panden Hinthamerstraat 177/179. Maar  de Jacobskerk zelf staat kadastraal op Hinthamerstraat  175 geregistreerd, inkl. de sacristie en de toren.

Jo Tirmmermans lag eerst onder vuur mbt het royement van vier Kringleden en staat nu ter discussie als de motor achter de procedure voor realisatie van het Jeroen Boschcentrum.

foto © paul kriele, 15 november 2010.

Dan is er nog het aspect van de bestemming van gebouwen: de twee panden Hinthamerstraat 175 en 177, die eerst nog formeel buiten de plannen [voor het JB-centrum] werden gehouden. Daarvoor gold als basis het 'Beleidsplan Prentenmuseum' , voorheen ook een initiatief van Timmermans. Maar die panden op Verwersstraat 19 werden onverwacht afgestoten. **
De appartementen in die twee panden zaten eerst niet in het onderliggende raadsvoorstel van 14 juni 2005. Bovendien zijn er kadastraal percelen van eigenaar [van bisdom naar Monument St. Jacob, leesTimmermans] verwisseld ['vervreemd'] en is later de hoteletage op die zolders particulier verkocht.

** zie artikel  'Prentenmuseum verkocht' dd. 25 september 2007.

Opnamen van de omstreden verbouwing van de panden Hinthamerstraat 175 en 177 [pastorie], die zijn overgeheveld van [bisdom naar Monument St. Jacob] en waar zoals op de rechter foto hoteletages zijn gezet. De voormalige pastorie (nr. 177) waar een  nieuw pand naast kwam te staan.

foto's © paul kriele, 7 juni 2006.

Al met al zijn er door burgemeester en wethouders -om welke reden dan ook-  fouten gemaakt. Dat betekent dat de overeenkomst met het echtpaar Timmermans niet conform de raadsbesluiten is afgesloten, feiten zijn achtergehouden en de raad niet over alle details werd geïnformeerd.
De fracties zijn ook ontevreden over het investeringsbedrag [€ 500.000 subsidie] en over de de lening van anderhalf miljoen euro. De raad heeft hierover geen inzage gekregen. Afspraken uit de realiseringsovereenkomst niet zijn nagekomen, stellen zij. Het is het vreemd dat  met overheidsgeld twee appartementen werden verkocht.
Met de billen bloot
D66 en De Bossche Groenen [en indertijd ook TROTS] staan zonder meer verbaasd en zijn ontevreden over eerdere antwoorden van het College van B&W. Daarom gaan zij over dit veel omstreden project in de eerst komende commissie [MO] opnieuw vragen stellen. De Bossche Groenen had voorgesteld de Rekenkamer tussenbeide te laten komen, maar dat vinden B&W niet nodig [..]. D66 staat ook achter een dergelijk onderzoek.
Het zal er van de resultaten van de commissievergadering afhangen in hoeverre B&W  toch wel degelijk met de billen bloot moeten. 

***Over leven en werk vanJo Timmermans zie paginaTimmermans dd.19 augustus 2008

Terug naar boven