Politiek ageert tegen vergunningloze JB-Art Center

Printerversie
Gepubliceerd op: 17-10-2008 | Gewijzigd op: 01-12-2009

Voorzitter van de Stichting Jheronimus Bosch Art Center Jo Timmermans bij de zo pas geïnstalleerde fontein.
foto © paul kriele, 25 januari 2007.
 
De voormalige Jacobkerk die vanaf maart 2007 het Jheronimus Bosch Art Center is.

De SP stelt schriftelijke vragen aan het College van B&W over de onduidelijkheid waarmee het Jeroen Bosch Centrum functioneert. Er zijn enkele procedures niet afgerond.
Wethouder Geert Snijders, die zou bemiddelen, heeft er nog geen uitsluitsel over gegeven. De SP wil nu weten hoe de zaken staan. De procedures hebben betrekking op een luchtbehandelingsinstallatie, waar ook al een buurman tegen protesteerde en de horecavergunning voor de Brasserie en de hotelaccommodatie. Ook de banieren die de heiligenbeelden op de voorgevel aan het zicht ontrekken, waren niet conform de voorschriften opgehangen.
De SP en laatst ook Groen Links, ergeren zich eraan dat de gemeente aan het JB-centrum 2 miljoen investeringssubsidie verstrekt en jaarlijks 125.0000 euro exploitatiesubsidie, maar de regels niet bewaakt.
Mr. Pieter van Vollenhoven opende op 26 maart 2007 officieel het Jeroen Bosch-centrum..