Rombouts ontvangt 1e exemplaar boek ‘Ruimte voor Jeroen Bosch’

Printerversie
Gepubliceerd op: 16-12-2012 | Gewijzigd op: 16-12-2012
Zaterdagmiddag 15 december 2012 werd in het Jheronimus Bosch Art Centre aan burgemeester Rombouts het eerste exemplaar aangeboden van het boek ‘Ruimte voor Jeroen Bosch. Dat was het ceremonieel hoogtepunt in de viering van het eerste lustrum van het Jheronimus Bosch Art Centre, dat op 26 maart 2007door mr. Pieter van Vollenhoven werd geopend.

Binnenkomst van burgemeester Ton Rombouts in het Jheronimus Bosch Art Centre en een welkom door het echtpaar Jo en Gerdy Timmermans-Wilbers bij het eerste lustrum van dit documentatiecentrum.

foto © paul kriele, 15 december 2012.

Het welkom kwam van Vincent Verstappen, die zich thuis voelde te midden van, zoals de ceremoniemeester zelf zei, ‘de echte Jeroen Boschkenners’. Daarbij liep spreker vooruit op de lezing door dr. Eric de Bruijn: ’De Verborgen kantjes van Jheronimus Bosch’.
In de voormalige St.Jacobkerk moet Verstappen op de circa 150 genodigden geduid hebben.. .

Tussendoor was er een muzikaal intermezzo door het Schijndelse echtpaar Ben en Geno Hartman, dat gespecialiseerd is in onder meer laat –middel eeuwse muziek. Ben Hartman, die als hobby Brabantse folklore heeft, gaf een toelichting op het door hem te bespelen instrument, een oud type doedelzaak, dat vaak voorkomt op de schilderijen van Jeroen Bosch.

* Site van Hartman: Brabantse folklore & Muziek

Verstappen sprak over de lang gekoesterde wens de geschiedenis van dit documentatiecentrum vast te leggen en vergeleek de uitgave met de kleurrijke taferelen uit de Tuin der Lusten.’ Het is een feest van kleur.’

Het Schijndels echtpaar  Ben en Geno Hartman, dat gespecialiseerd is in Brabante folklore en het spelen van laat-middel eeuwse muziek.

foto © paul kriele, 15 december 2012.

Conservator Willeke Cornelissen blikte in haar inleiding terug op de voorgeschiedenis van het [ontstaan van het] centrum, ‘.. waarvan de officiële opening de grote ommekeer was. Er was een behoefte aan een plaats waar de werken van Bosch gestalte konden krijgen en waar Bosch begrepen kon worden,’ aldus Cornelissen. ‘Het echtpaar Jo en Gerdy Timmermans-Wilbers toonde zich bereid dit instituut op te zetten,
Het Jheronimus Bosch Art Center neemt een spilfunctie in. Dat is onder meer gebleken uit de twee congressen en uit de bezoekers van diverse pluimage, ‘ aldus Cornelisse die ‘…de vele vrijwilligers het echte hart van het museum noemde. Zij zijn het die met hun hart een bijdrage leveren.
Zonder hun inzet zou de voordeur geen 6 dagen per week geopend kunnen zijn.‘

Cornelissen ging vervolgens in op de nieuwe uitgave, waarvan Frans van Gaal, Theo Hoogbergen, Stefan Pas, Wies van Leeuwen, Jo Timmermans en zij zelf de auteurs zijn.
‘De wens van een vastlegging van de geschiedenis bestond al lang. Maar ideeën hebben tijd nodig. Het is een dynamisch project geworden, een boek om trots op te zijn. Jo en Gerdy Timmermans namen het initiatief. Zij brachten partijen bij elkaar.’

Voor aankondiging boek zie artikel op bastionoranje Nieuw boek over Jeroen Bosch en de kerkgebouwen dd. 12 november 2012.
Rechts: Het moment van de boekaanbieding 'Ruimte voor Jeroen Bosch' door Jo Timmermans [r.] aan burgemeester Ton Rombouts.
Links: De auteurs vlnr. Stephan Pas en echtgenote, Wies van Leeuwen, dr. Frans van Gaal, dr. Eric de Bruijn en mede-auteur en conservator van het JB-centrum Wiilleke Cornelissen. Jo Timmermans, ook auteur staat niet op deze foto.

foto's © paul kriele, 15 december 2012.

Vervolgens nam burgemeester Ton Rombouts op een ontspannen manier, zoals we van hem vertrouwd zijn, een aandeel in deze ceremonie.
Deze uitnodiging vond Rombouts toch wel de leukste van de gemiddeld 60, die elke maandag op het bureau van het College van B&W binnenkomen. ‘Daar wordt soms hard om gevochten. Er zitten jubilea bij van scholen, bedrijven en instituten en vaak van echtparen. Die gaan van koper via goud tot diamant en kristal,’ sprak Rombouts.
‘De viering van dit mooie feestje, al is het -met de status van hout of blik- nog maar een jonkie. Het hoogtepunt van dit JB-centrum moet nog komen..’. Daarbij duidde Rombouts uiteraard op het Jeroen Boschjaar in 2016 en dat is, zoals hij voorrekende, nog maar een jubileum van negen jaar..!
‘Mijn ervaring met jubilea heeft toch de doorslag gegeven, dat ik hier nu sta sprak Rombouts veelzeggend, terwijl voor hem in de zaal zich onder de genodigden collega-burgemeester Roderick van de Mortel en de wethouders Huib van Olden en Geert Snijders bevonden.

Rombouts: Er is ontzettend veel bereikt, het centrum kent een groot aantal bezoekers, er is een stroom van publicaties op gang gekomen, die gekoppeld zijn aan lezingen en concerten. Dan zijn er nog de internationale conferenties, die dit centrum heeft voortgebracht.
Voor die inzet en activiteiten wil ik jullie [Jo en Gerdy] nog een keer bedanken. Proficiat. We hopen dat jullie getuige mogen zijn van vele hulde hierna.’
In die dank betrok Rombouts ook het bestuur en noemde vooral Nort Lammers en…. Coen Free, die komend jaar met pensioen gaat:
‘Binnenkort raak je afgestudeerd, Coen. Dan zal er echt tijd vrijkomen waarin je full time voor de stad kunt gaan werken ‘.
Tot alle vrijwilligers, voor wie Rombouts een hartelijk applaus vroeg, zei hij: ‘Jullie staan altijd met open armen klaar om gasten te ontvangen.‘
Tot zover de toespraak van burgemeester Rombouts.

De auteurs zijn:
-Willeke Cornelissen-van de Steeg, curator bij het JB-centrum, die een visie en uiteenzetting geeft op de vele tapijten die in het centrum hangen
-Frans van Gaal, communicatie-adviseur/ trainer bij het KW 1-College, over pelgrimages en de geschiedenis van het St.Jacobskwartier en de eigentijdse kunstenaars
-Theo Hoogbergen, voormalig rector en docent geschiedenis, fixeert zich op de overgang van kerken naar kunstcentrum
-Wies van Leeuwen, provinciaal beleidsmedewerker monumenten & cultuur, benadert vanuit zijn deskundigheid de exterieurs.
-Stephan Pas, inleider bij Boschlogie, gaat redactioneel in op de interieurs van BAM en Jacobkerk
-Jo Timmermans, als initiator en eigenaar van het Jeroen Boschcentrum en de motor achter de realisatie en plaatsing van het astronomisch kunstuurwerk, gaat dieper op dit kolossaal kunstwerk in.

Applaus voor de vele vrijwilligers
Na de boekpresentatie was het de beurt aan de vijftig vrijwilligers, die het initiatief hadden genomen om bij deze gelegenheid aan Gerdie Timmermans-Wilbers een eerbetoon te houden in de vorm van het aanbieden van een rode roos vanwege haar verdienste en het vele werk dat zij achter de schermen verricht.
De groep werd vertegenwoordigd door Theo Walschots, die staande op het podium samen met Hans Hendriks en Lieke Kil een kort lofzang hielden. Walschots: ‘Al die vrijwilligers willen met de bloemenhulde Gerdy eens in het zonnetje zetten. Zij staat eigenlijk altijd op de achtergrond, waar meestal naar Jo Timmermans de lof uit gaat. ‘

 
  -Boven: De 50 vrijwilligers die een hulde brachten aan Gerdy Timmermans-Wilbers.
-Links: Gerdy Timmermans neemt een voor een de rozen van de vrijwilligers in ontvangst onder toeziend oog van een ontroerd geraakte echtgenoot


foto's © paul kriele, 15 december 2012.Terug naar boven