Bestuursmutaties Jheronimus Bosch Art Centre

Printerversie
Gepubliceerd op: 19-12-2013 | Gewijzigd op: 19-12-2013
Bij het Jheronimus Bosch Art Centre hebben twee leden hun positie opgegeven. Vice-voorzitter Nort Lammers stelde in oktober 2013 zijn functie beschikbaar.Lammers was vanaf begin af aan bij het JBAC vice-voorzitter en zelfs bij diens voorganger, het Jeroen Bosch Atelier, voorzitter.  Nort zegt dat ' ..Het mooi is geweest. Ik heb in die tijd fantastische dingen kunnen doen en heb er van alles meegemaakt. Ik ben er trots op dat er iets fantastisch staat.
Het wordt tijd de functie aan jongeren door te geven.'

Het Jheronimus Bosch Art Centre: Aftredend vice-voorzitter Nort Lammers en diens vermoedelijke opvolger Coen Free [rechts]. foto's © paul kriele, 9 maart [l.] en 20 juni 2013.

Ook bestuurslid Anne vanLanschot heeft in november als bestuurslid opgezegd.
Coen Free, voormalig algemeen directeur van het KW1-College, laat weten, dat hij impliciet wel, maar formeel nog niet als vice-voorzitter is benoemd.