Vragen nav vernietiging bouwprocedure gymzaal St. Jorisstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 22-04-2014 | Gewijzigd op: 23-04-2014
Bericht uit de raadsvergadering van dinsdagavond 22 april 2014:  Wethouder Geert Snijders zegt dat de uitspraak van de rechtbank in het tussenvonnis nauwelijks gevolgen heeft voor de gymzaal. ,,Morgen starten we met de voorbereidende werkzaamheden, maandag 28 april 2014 begint de sloop. Daarna volgt archeologisch bodemonderzoek en dan de bouw." , dat twitteren de redacteuren van het BD vanuit de raadzaal.
Snijders :' Niet de bouwprocedure, maar alleen de bouwvergunning moet opnieuw  worden ingevuld, met meer expliciete  benamingen voor het gebruik [niet 's avonds]  en gericht op de werkzaamheden die op eigen terrein en niet op dat van de buurman mogen plaatsvinden.'
 
Bericht van dinsdag 22 april 2014: Vragen vanuit de politiek nav het vernietigen van de bouwprocedure.
Vier kleinere fracties hebben vragen ingediend mbt het vernietigen van de bouwprocedure voor de gymzaal die in het pand van de voormalige garage van Lathhouwers in de St.Jorisstraat was voorzien. De vernietiging die door de recher werd uitgesproken, maakt dat de bouwprocedure helemaal opnieuw moet.
Het is de zoveelste tegenslag in een jaren lang proces om tot een gymzaal voor twee basisscholen in de binnenstad te  komen. Er volgden bezwaren vanuit de buurt, er zou zich nog een milieuprobleem gaan aandienen, er werd al vroegtijdig geboord ivm archeologisch onderzoek..
.......De vragen die voorafgaand aan de raadsvergadering van dinsdag 22 april aan de orde komen zijn:  
• Vindt  het College dat het gedoe om deze locatie een gebed zonder einde wordt? Zo, ja wat gaat u hier aan doen?
• Wil het College naar een nieuwe geschiktere locatie gaan zoeken, zodat de twee binnenstadsscholen spoedig een zaal hebben.
• Kan het College nog voor de eerst volgende commissievergadering Maatschappelijke Ontwikkeling een nieuwe locatie  in de binnenstad aandragen? Zo nee, waarom niet?