Start grondreiniging* garage Lathouwers in St.Jorisstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-05-2014 | Gewijzigd op: 05-09-2014
Situatie op 4 september 2014 Veilinghal leeg op te leveren
Na de grondreiniging, archeologisch onderzoek en het stutten van de zijmuur met de Galarie staat de hal leeg en mogelijk klaar voor de voorbereiding van de werkelijke bebouwing met een gymzaal.

Kijk, vanaf de toegang aan de zijde St.Jorisstraat, in de voormalige -intussen gesloopte - veilinghal van Korst/Vander Hoeff. Links wordt de zijmuur met de Galerie gestut.
Op de achtergrond is de glazen achterwand van de hal van het Stadskantoor te zien.

foto's © paul kriele, 4 september 2014.
=========================================

Bericht Start grondreiniging  voormalige veilinghal Korst/Van der Hoeff dd. 9 april 2014.
In opdracht van de gemeente is Van Kaathoven gestart met de grondreiniging* van de voormalige garage Lathouwers in de St.Jorisstraat. Dat karwei gaat vooraf aan het archeologisch onderzoek. Pas als dat achter de rug is, kan met meer -voorbereidende en bouwgerichte -werkzaamheden voor de beoogde gymzaal voor twee basisscholen worden begonnen.

Van Kaathoven bij monde van René van de Laar, heeft telefonisch gereageerd op dit bericht en verzocht de naam/beeld Van Kaathoven uit het bericht te verwijderen. De term Grondreiniging  is onjuist. Officieel kwam er daarop volgend [04062014] van de gemeente het verzoek:
De archeologen hebben de opdracht om al het "bodem vreemd" materiaal zoals stenen, leien, hout, gresbuizen e.d. te verwijderen uit de opgegraven grond (mits niet waardevol en het vanuit dat oogpunt gehandhaafd moet blijven). Omdat dit verwijderen van materiaal makkelijker gaat met een trommel hebben de archeologen gevraagd aan Van Kaathoven dit te doen aangezien zij dergelijke machines hebben. Er is dus geen sprake van grondreiniging.

Van Kaathoven begon deze week met grondreiniging [zie toelichting hierboven] in de voormallige garage Lathouwers in de St.Jorisstraat , later de veilinghal Korst/van der Hoeff
.

foto's © paul kriele,  8 mei 2014.
 

Vragen nav vernietiging bouwprocedure  St.Jorisstraat
dd.  22 april 2014,
Bericht uit de raadsvergadering van dinsdagavond 22 april 2014: Wethouder Geert Snijders zegt dat de uitspraak van de rechtbank in het tussenvonnis nauwelijks gevolgen heeft voor de gymzaal. ,,Morgen starten we met de voorbereidende werkzaamheden, maandag 28 april 2014 begint de sloop. Daarna volgt archeologisch bodemonderzoek en dan de bouw." , dat twitteren de redacteuren van het BD vanuit de raadzaal.
Snijders :' Niet de bouwprocedure, maar alleen de bouwvergunning moet opnieuw worden ingevuld, met meer expliciete benamingen voor het gebruik [niet 's avonds] en gericht op de werkzaamheden die op eigen terrein en niet op dat van de buurman mogen plaatsvinden.'Terug naar boven