Klacht Bossche Groenen na werkzaamheden in voorheen veilinghal Korst

Printerversie
Gepubliceerd op: 15-05-2014 | Gewijzigd op: 15-05-2014
De Bossche Groenen klagen per brief [13 mei 2014] bij de gemeente over overlast  door werkzaamheden in voormalige garage Lathouwers in de St. Jorisstraat nummer 32. De gezondheid van mensen komt in gevaar.
Het gaat met name over laswerkzaamheden in de oude veilinghal, die stof veroorzaken. Bovendien komt door de niet gedichte scheidingsmuur kankerverwekkende stof in de ernaast gelegen hal op nummer 30 [Culturele Bazaar].

 
 

De werkzaamheden in de voormalige garage van Lathouwers en later de veilinghal van Korst op nummer 32. Deze grenst aan de Culturele Bazaar op nummer 30
.

foto © paul kriele, 8 mei 2014.

De fractie van de Bossche Groenen maakt zich grote zorgen over de veiligheid en de gezondheid van de gebruikers van dit pand.
De werkzaamheden zijn door de eigenaar van het naastgelegen perceel Sint Jorisstraat 30, op maandag 12 mei, stilgelegd.
De brief verwijst naar cruciale feiten en beslissingen: 
De rechtbank sprak eerder [3 april 2014]  uit dat gegarandeerd zal worden dat slopen en bouwen uitgevoerd zal worden zonder daarbij schade aan het belendende pand aan te brengen en zonder dat daarbij de veiligheid van personen in het geding komen.
De Bossche Groenen stellt daarom vragen aan B&W over het effect en de gevolgen [mbt gezondheid en veiligheid van personen] van deze werkzaamheden. Zij vraagt zich af of de aannemer conform de Arbowet heeft gewerkt? De fractie wil met haar vragen een herhaling van dit soort incidenten voorkomen.