Oud Justitiecomplex [Jorisstraat/Spinhuiswal] verkocht

Printerversie
Gepubliceerd op: 08-07-2014 | Gewijzigd op: 08-07-2014
Het Rijk is ingegaan op het aanbod tot koop van het Justitiecomplex [Paleis en Huis van Bewaring] in de binnenstad. Het complex is gegund aan de Vareks bv van de Renschdael Groep in Horst [Limburg] voor € 2.155.000. Ook Heijmans had zich als kandidaat koper aangediend voor € 2.120.000 zo meldt het persbericht van het Ministerie van BZ. 

historie
Het grootste deel van het V-vormige gerechtsgebouw is in de jaren twintig van de vorige eeuw gebouwd langs de Spinhuiswal en de Sint Jorisstraat. Het bruto vloeroppervlak van de bebouwing bedraagt ca. 20.000 m2. Het complex, waaronder de oude cellenvleugel, is grotendeels Rijksmonument, muv de gevangenisvleugel op binnenterrein.
De vleugel aan de Spinhuiswal, die in 1944 grotendeels door brand werd verwoest, is naar het ontwerp van de toenmalige Rijksbouwmeester Gijsbert Friedhoff hersteld.

Het is nog niet bekend wat Vareks, die een ontwikkelaar is van wonen icm winkels, met het object gaat doen.
Rechts: Huis van Bewaring in de St.Jorisstraat.
-Onder Paleis van Justitie aan de Spinhuiswal tesamen verkocht aan projectontwikkelaar Vareks b.v.[Renschdeal Groep] voor € 2.155.000.
foto's © paul kriele, 11 juli 2007.

>>Bericht van 2 februari 20014 Opnieuw gaat Justitiecomplex in de verkoop
Opnieuw zet het Rijk het complex Paleis van Justitie aan de Spinhuiswal en aan de zijde St.Jorisstraat [inkl. Huis van Bewaring] in de verkoop. Dat gebeurde eerder met allerlei restricties en belemmeringen, wat niet tot resultaat leidde. Ook de gemeente zag af van koop voor € 3,5 miljoen. Vorig jaar nog stond het complex van bruto 20.000 m² voor € 3,5 miljoen te koop. Het Rijk's Vastgoed -en Ontwikkelingsbedrijf [RVOB], dat de procedure begeleidt, laat zich niet over de koopprijs uit. De gebouwen, met uitzondering van de gevangenisvleugel van het Huis van Bewaring [Leuvense Poort], hebben een rijksmonumentenstatus.
De verkoop gebeurt op 26 juni 2014 aan de hand van een verplicht aangeschaft bidboek en bij openbare inschrijving. 

De status 'ruimer' die vorig jaar al aan het complex werd gegeven betekent: onderwijs, culturele activiteiten, kleinschalige bedrijvigheid, kleinschalige kantoren, wonen, congresaccommodatie, hotel en andere versterking van toeristische infrastructuur. Dat alles ipv maatschappelijk, de status die er voorheen op berustte. Een grootschalig kantoor en/of detailhandel is niet toegestaan.

Zie ook artikel Ruimere herontwikkeling van Oud Paleis van Justitie en Huis van Bewaring dd. 11 november 2013.

Terug naar boven