Vervolgarcheologie bij voorheen Korst/VdHoeff : niks bijzonders

Printerversie
Gepubliceerd op: 04-10-2014 | Gewijzigd op: 04-10-2014
De archeologen van de BAAC, die oppervlakkig [letterlijk en figuurlijk] het terrein onderzoeken waar een gymzaal moet komen [St.Jorisstraat 32, voorheen veilinghal Korst/Vander Hoeff], hebben tot nu toe weinig opvallende vondsten gedaan. Het blijft bij wat kleine dingetjes, aldus Eddy Nijhof van de BAM. Eerder [mei 2014] kwamen de resten van een refugiehuis te voorschijn.

Archeoloog Ingrid Cleijne van de BAAC is daar al bijna drie weken bezig. Op sommige plekken gaat ze niet eens diep: hooguit 1.20 m. De grond die verontreinigd is wordt met een betonnen plaat afgedekt, vandaar. 
St.Jorisstraat 32
Nagenoeg het gehele binnenterrein  van de voormalige veilinghal [daarvoor garage] wordt archeologisch onderzocht.
Op de achtergrond het Stadskantoor aan de Wolvenhoek.

foto © paul kriele, 2 oktober 2014.

In mei 2014 startte het archeologisch onderzoek. Toen kwam de linker hoek -gezien vanaf de toegang- aan bod. Nu spitst zich het onderzoek toe op het rechter deel, de zuidelijke kant van de binnenplaats [voorheen garage].
Aanvankelijk werden de fundamenten van - waarschijnlijk - het eertijds daar gelegen Refugiehuis blootgelegd. Momenteel komen er opnieuw 16e eeuwse muurresten van merendeels kelders te voorschijn. Maar de relatie met dat refugiehuis, kan Nijhof nog niet bevestigen.

Zie voorgaand  artikel Opnieuw archeologisch onderzoek  perceel St.Jorisstraat 32 dd. 25 september 2014
en eerste artikel over St.Jorisstraat resten Refugiehuis blootgelegd,  dd. 22 mei 2014.