Start onderhoud PaleisvJustitie[Spinhuiswal]Gerechtsgebouw [Jorisstr]

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-08-2016 | Gewijzigd op: 10-08-2016
.......................................................
De Renschdalegroep* begint komend najaar met de eerste onderhoudswerkzaamheden aan het oude Gerechtsgebouw in de St.Jorisstraat. Na de zomervakantie zal eerst de invenarisatie van het Paleis van Justitie op de Spinhuiswal plaats vinden. Daar vangen de onderhoudswerkzaamheden na de winter, waarschijnlijk begin 2017 aan.  Dit alls gebeurt na een vergunningverlening ihkv BRIM [Besluit Rijkssubsidiëring Instandhouding Monumenten].


Links: Gerechtsgbouw[*begin 1900] 
en Huis van Bewaring [*begin 1800].

Paleis van Justitie op de Spinhuiswal, dat na een brand in de Eerste Wereldoorlog, na de Tweede Wereldoorlog werd hersteld en er een extra etage bovenop kwam.


foto's © paul kriele, 11 juli 2007.


Vooruitlopend op de werkzaamheden  zullen de niet bruikbare bouwdelen van het complex worden gesloopt. Maar er worden geen monumentale onderdeel aangesast.  Daar gaat een voorbereiding van een half jaar aan vooraf.
De parkeerplaatsen in de St.Jorisstraat worden /zijn deze maand gereinigd.

*Zie ook bericht Paleis van Justitie en complex aan St. Jorisstraat  verkocht aan Renschdaelgroep bericht dd. 8 juli 2014