St.Jorisstraat: Sloop van oude smederij Scheffers

Printerversie
Gepubliceerd op: 03-09-2018 | Gewijzigd op: 04-09-2018
Joep Mol is begonnen met de sloop van het woonhuis van Ad van de Wiel, de laatste  binnenstadsmid die de stad heeft gekend. Het woonhuis word geheel uitgepeld. Het interieur dateert van de jaren 50-60, aldus Jde architect Joep Mol. Maar de smederij op het erf achter het woonhuis is vele eeuwen ouder en staat op de monumentenlijst. De nog in authentieke staat verkerende smederij blijft gespaard.
Architect Mol gaat het pand aan de straat verbouwen tot woonhuis / kantoor aan huis.
Joep Mol verwacht dat na de verbouwing het pand op 28 februari  2019 zal iworden opgeleverd en geopend. 

*Ad van de Wiel overleed op ruim  91-jarige leeftijd op 2 januari 2017.  

Smederij Scheffers
op Sint Jorisstraat 9
stopte definitief na het
overlijden van smid Ad van de Wiel. 


foto © paul kriele, 3 september 2018.
...........................................................


-Boven: Het interieur is niet
zodanig nog waardevol en gaat naar de sloop.
-Rechts: De eeuwen oude
smederij op het erf van Sint Jorisstraat 9.


foto's © paul kriele, 3 september 2018.
 


Bericht van 25 juni 2018. Het architectenechtpaar Joep  Mol en Janneke Bierman hebben het woonhuis en de smederij van Scheffers gekocht.
De bekende architect Janneke Bierman heeft met haar echtgenoot Joep F. G. Mol voor  € 475.000 de winkel en bovenwoning en de oude smederij van de op  2 januari 2017 overleden Ad van de Wiel -voorheen Scheffers - op Sint Joristraat 9 gekocht.

Bierman, groot aandeelhoudervan van Henket architecten, gaat de winkel/bovenwoning  verbouwen tot kantoor en de laat middel eeuwse smederij, bereikbaar via een steegje naar het achtererf, omzetten tot woning.

Architect Janneke Bierman.
.....................................................................
 


Zie ook artikel Smid Ad van de Wiel in enige middel eeuws huis dd. 15 september 2014. 

 
-Links Boven St.Jorisstraat 9 winkel
en woonhuis van smid Ad van de Wiel.

-Boven : De laat middel eeuwse smederij.

-Links: Herinnering aan smid
Ad van de Wiel met uithangbord.


foto's © paul kriele, 25 augustus 2007
en 29 september 2011 [l.]
en ruud van workum © september 2014 [boven].

De in de binnenstad van Den Bosch woonachtige Janneke Bierman, die getriowd is met  Joep F. G. Mol, bekleedt/ bekleedde diverse [neven-]functies: bestuurslid van de Stichting Rietveld Schröder archief en van Rietveld Schröder Huis. Daarnaast was zij docent aan de faculteit Bouwkunde in Delft en voorzitter van de Commissie Ruimtelijke kwaliteit in Amsterdam.

Terug naar boven