Stinkende afvalcontainer voor meest luxueuze flat

Printerversie
Gepubliceerd op: 27-07-2009 | Gewijzigd op: 19-08-2009
Op de hoek St.Jorisstraat/Keizerstraat staat een luxe flatgebouw. Op die plek heeft eeuwen lang de kapel St.Joris gestaan waarvan de plattegrond  staat afgebeeld op de uitbreiding van het Stadskantoor. Dat is, een kleine100 meter de Keizerstraat in, te zien.
Ook op de Parade 12-13, voor het [toekomstige] meest luxueuze appartement in de stad [bijna 2 miljoen], staat een stinkende container voor de deur. ..  .
De luxe appartementen op de hoek St.Jorisstraat/Keizerstraat staan om de haverklap leeg. Oorzaak stankoverlast.
Een onhandige ambtenaar plande vanachter zijn bureau een vuilvontainer voor de deur.
Het luxueuze appartement van Groenwoud op Parade 13, kreeg ook al een stinkende container voor de deur
...

De toekomstige bewoners van fdat appartement kijken vanuit hun kamer [eerste verdieping] uit op de Parade en de St Jan. Het gaat voor 1,6 miljoen de onroerend goedmarkt op....

foto's © paul kriele, 28 maart  en 3 april 2007 [boven  en rechts] en
27 juli 2009.

Op de hoek St. Jorisstraat/Keizerstraat heeft eeuwen lang de kapel St.Joris gestaan waarvan de plattegrond staat afgebeeld op de uitbreiding van het Stadskantoor. Dat is, een kleine100 meter de Keizerstraat in, te zien.
Na de afbraak rond 1906 bleef er een kaalslag over. Totdat er in de jaren 80/90 een flatgebouw verrees

Met de komst van de ondergrondse vuilcontainers kregen de bewoners van de luxe appartementen een stinkend afvalding voor hun ramen. Zomers is de stank niet om te houden. Dat geeft uiteraard zijn weerslag op de verkoop/verhuur. Telkens verschijnen er aanplakbiljetten van makelaars voor de ramen. Dit keer bieden Staete Makelaars en Huyzenrij weer flats te koop/huur aan.

De kapel verloor zijn functie door de reformatie na de inname van de stad in 1629. Lange tijd is het nog een wijnpakhuis geweest. Kort na 1906 werden de restanten afgebroken. Lange tijd stond de hoek er als een kaalslag bij. Totdat er in de jaren 80/90 een flatgebouw verrees.
Maar met de komst van de ondergrondse vuilcontainers kregen de bewoners van de luxe appartementen een stinkend afvalding voor hun ramen. Zomers is de stank niet om te houden. Dat geeft uiteraard  zijn weerslag op de verkoop/verhuur. Telkens verschijnen er aanplakbiljetten van makelaars voor de ramen. Dit keer bieden Staete Makelaars en Huyzenrij weer flats te koop/huur aan. Geen erg goede promotie voor zo'n appartementengebouw. Maar ..., om juist daar een afvalcontainer te plaatsen, daarvoor had een ambtenaar een gunstiger plekje kunnen verzinnen.

Eric  Tibosch van Huyzenrij geeft aan dat de situatie in zijn visie geen problemen oplevert. Hij herkent niet dat er telkens flats leeg komen.... De Huyzenrij heeft geen flat op de begane grond en herkent mogelijk daarom niet de stankoverlast.
Dat doet bewoner MvG overigens wel. G. klaagt over de 'idiote  plaats voor een vuilcontainer'. ' Nergens in de stad tref je  een container aan die zo dichtbij de ramen staat,' aldus zijn reactie op het feit de flat op de b.g.g. al twee jaar leeg staat. De reden,,..?

Het appartement op de 2e etage heeft slechts een half jaar leeg gestaan en is onlangs verkocht, aldus MvG.
Dat bevestigt Eric Tibosch van Huyzenrij die het helemaal niet eens is met de strekking van dit verhaal.  
Makelaar Edwin Kollen van Staete Makelaars, die de steeds wisselende flat op de begane grond in portefeuille heeft,  zegt er wel te zijn geweest, maar hem is niets schadelijks opgevallen.... .'  

Dat makelaars deze flats in de verkoop hebben  pakken zij op als excuus dat ze weten waarover ze spreken....  . 

Parade 13: zelfde verhaal
Geoffrey Groenwoud  is de makelaar die de Verwersstraat- Lange Putstraat- Parade 12-13 in ontwikkeling heeft, maar dat verloopt met hindernissen en met aanmaningen van de gemeente, dat ie op moet schieten. Het project kreeg denaam St .Janshof.
Voor het meest luxueuze appartement -op Parade 13 -wordt veel reclame gemaakt omdat het is gelegen op een unieke locatie en straks alle comfort biedt en in de garage in de Lange Putstraat 2 parkeerplaatsen heeft.
Een ambtenaar van de gemeente was zo kortzichtig om er een vuilcontainer voor de deur te plaatsen. Zomers is de stank er niet te houden. Op de  parkeerstrook langszij de oude Weesstraat, was eigenlijk genoeg plek en ook zou nagenoeg niemand daar  last van kunnen hebben.

Terug naar boven