Alsnog bouw van 'volwaardige' gymzaal in St. Jorisstraat

Printerversie
Gepubliceerd op: 30-05-2012 Besluit B&W: Alsnog 'volwaardige'  gymzaal  in St.Jorisstraat
De gemeente gaat toch spoedig een 'volwaardige' gymzaal bouwen in de St. Jorisstraat. Het laatste bericht [22 maart 2012] was, dat door een zware fundering die vereist was en daaraan voorafgaand een bodemonderzoek, de bouw met een jaar zou zijn vertraagd. [ zie hieronder].
Maar in het wekelijks Collegeberaad [dinsdag 29 mei 2102], is besloten tot de bouw van een gymzaal van voorheen veilinghuis Van der Hoeff/Korst. Het College kiest voor een volwaardige zaal, boven de keuze van een kleinere of eentje met aanvullend te verhuren ruimten.
De gemeenteraad wordt om een krediet van € 1,5 miljoen gevraagd. De zaal voor enkele binnenstadsscholen kan op zijn vroegst voorjaar 2014 klaar zijn.

Bericht van 22 maart 2012:  Gynmzaal vetraagd door vereiste zware fundering en dus eerst bodemonderzoek...
De bouw van een gymzaal voor enkele binnenstadscholen [Beekman en Bossche Broek] in de St. Jorisstraat is opnieuw met minstens een jaar vertraagd. De gemeente meldt dat  de school een zware fundering nodig heeft en dat na de sloop eerst een bodemsanering moet plaatsvinden ivm olieresten en vervolgens er een traject voor archeologisch onderzoek staat gepland. Die werkzaamheden veroorzaken opnieuw uitstel naar het schooljaar 2013/2014.
Dat is een merkwaardige fait à complis met een -nieuwe-  tijdsplanning die plots opdoemt...
De scholen zitten al jaren ! op een binnenstadsgymzaal te springen. Vervoer naar de lessen gebeurt per pendelbus, waardoor vaak de gymlessen tot één aaneengesloten les worden samengetrokken.

-Boven: Het complex van de voormalige garage van Lathouwers in de St.Jorisstraat met garagehallen die doorlopen tot aan het Stadskantoor [Binnendieze].
-Linker foto: Uitzicht op het complex van Lathouwers in de St.Jorisstraat, maar dan gezien vanuit het Stadskantoor aan de Wolvenhoek
Links is nog net  het Stadskantoor aan de zijde Keizerstraat te zien.
Links vooraan loopt - met een knik naar rechts -de Binnendieze richting Vughterstraat.

foto's © paul kriele, 13 mei  [boven] en 15 september [l] .

Archiefoto St.Jorisstraat
De vernieuwbouw van garage Lathouwers in de St.Jorisstraat na een brand begin 1920. 
Op de gevel staat:  1848-1926 F.H. Lathouwers.Terug naar boven