Opnieuw bouw gymzaal St.Jorisstraat vertraagd

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-09-2012 | Gewijzigd op: 09-09-2012
Er zijn weer -dit keer- twee kinken in de kabel gekomen van de procedure naar de bouw van een zo noodzakelijke gymzaal  voor binnenstadsbasisscholen in de St. Jorisstraat.
Ten eerste heeft de VVE van de aanpalende flat hoek St.Jorisstraat /Keizerstraat bezwaar gemaakt tegen een te verwachten geluidsoverlast. Het is hen namelijk uit de bouwtekeningen gebleken, dat de kleedkamers aan de achterzijde van het perceel aan de St. Jorisstraat, dus ook aan hun achterkant [slaapkamers], zijn gesitueerd. Daartegen  is nu een bezwaar ingediend. Dat geeft weer een paar maanden tot een half jaar vertraging.

 
-Boven: Het voormalig veilinghuis van Korst/Vander Hoef in de St.Jorisstraat.
-Rechts: De achterzijde waaraan de flats [rechts] in de St.Jorisstraat /Keizerstraat grenzen en eveneens het Stadskantoor [boven].

foto © paul kriele, 2 juni 2006 en 9 juni 2012 [boven -l.] en 13 mei 2011 [r.].

Het laatste bericht  Bastion Oranje dd. 30 mei 2012  'Alsnog bouw van 'volwaardige' gymzaal Jorisstraat gaf aan dat in het Collegeberaad [dd. dinsdag 29 mei 2012] tot d e bouw van de zaal op locatie veilinghuis voorheen Korst/Vander Hoeff is besloten.

Een tweede kink in de kabel komt van 'Bossche ouders'. Deze 'Bezorgde ouders Bossche Broekschool binnenstad ’s-Hertogenbosch' hebben in een brandbrief dd. 8 september 2012 de leden van de Tweede Kamer en het stadsbestuur laten weten,dat de gemeente Den Bosch jarenlang geld van het Rijk, dat bestemd was voor de bouw van scholen, gebruikt heeft voor het huren van bussen.
Met de brandbrief hopen de 'Bossche ouders' te voorkomen dat de bouw van de gymzaal voor 600 leerlingen spaak loopt op de verdwijning van het geld. 'De wet is met voeten getreden,' stellen de ouders, die een procedure voorbereiden. De gemeente geeft aan dat het budget op is. De kosten zijn inmiddels tot boven het miljoen opgelopen. In de brief wordt geëist dat het geld terugvloeit naar het onderwijsbudget. 
Op 11 september 2012 behandelt de raad de bouw van de nieuwe gymzaal.
Situatie op binnenplein aan zijde Keizerstraat. Rechts de muur van het stadskantoor De uitloop van  de voormalige veilinghal daarvoor garage Lathouwers.
foto's © paul kriele, 2 april 2006 [l.] en 13 mei 2011.Terug naar boven