Geamputeerde Aartshertogelaan blijft 'dood' liggen

Printerversie
Gepubliceerd op: 31-07-2003 Met het geamputeerde stukje Aartshertogenlaan wordt voorlopig niets gedaan. Deze van de Vliert naar Hintham lopende betonweg, aangelegd in de jaren rond 1940, kreeg als Stadionweg een bypass langszij de noordelijke kant van het stadion en het nieuwe tennispark Bastion Baselaar.
Op voorstel van enkele politieke partijen werd het dode deel gebruikt voor parkeren bij evenementen en op bijzondere koopdagen. Dat blijft voorlopig zo, aldus een woordvoerder. Een nieuwe toekomst ligt in het verschiet als rond de jaarwisseling het College van B&W zich buigt over de ‘Visie Bruistensingel e.o.’ .

-Boven links: vanaf de kruising Aartshertogenlaan Bruistensingel is de Aartsherogenlaan afgesloten. De nieuwe Stadionweg is er voor in de plaats gekomen [rechts]. Op het bord staat Transferium De Vliert.
-Rechts boven: het doodlopende stukje Aartshertogenlaan.


foto's © gerard monté, 8 augustus 2003.
 

Vanaf de kruising Aartshertogenlaan Bruistensingel is de Aartsherogenlaan afgesloten. De nieuwe Stadionweg is er voor in de plaats gekomen. Op het bord staat Transferium De Vliert.
Tegelijk met de vernieuwing van de Aartshertogenlaan worden ter hoogte van station Oost over de weg bruggen voor voetgangers en fietsers aangelegd . Deze geven een verbinding vanaf De Vliert en de schoolgebouwen op de Herven. 
Het geamputeerde stukje Aartshertogenlaan blijft er voorlopig braak bij liggen..