Aanleg tennispark De Pettelaer begonnen

Printerversie
Gepubliceerd op: 12-01-2012 | Gewijzigd op: 12-01-2012
De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van een nieuw tennispark voor BTC De Pettelaer zijn begonnen.  In het leeggekomen dierenpark worden de bomen gekapt en de eerste piketpaaltjes, waarbinnen het park met acht banen* komt, zijn gezet.
Het tennispark met een parkeerplaats, ligt dan ingeklemd tussen de Jacob van Maerlantstraat en Anna Bijnsstraat.
Het paviljoen en de banen hebben qua ligging een trapsgewijze opzet.
Ook voor de rugbyclub The Dukes komt er een nieuw clubhuis. Zoals bekend werd door een meerderheid van de leden van The Dukes onlangs besloten niet te gaan verhuizen naar de Kooikersweg [sportvelden van RKJVV].
 
Zicht vanaf het dierenhuis, op de Van Maerlantschool en de flat aan de Anna Bijnsstraat. Rechts loopt de Limietlaan [net zichtbaar] en rechts daar weer van ligt het sportveld van de rugbyclub.

foto's © paul kriele, 12 januari 2012.
Vanaf de Oostkant  gezien. De bewoners van de flat aan de Anna Bijnsstraat kijken dan op het tennispark. Het  park ligt ingeklemd in de hoek Jacob van Maerlantstraat [die loopt rechts op de foto] en Anna Bijnsstraat.

De bomenkap gebeurt door Boomrooierij Van Wijk & Zn uit Helvoirt en de aannemer is Ploegmakers.
Voor de ruim1000 leden tellende tennisvereniging komen er 6 verwarmde gravelbanen en 2 smaschcortbanen.
Er is maar een beperkte [5] plaatsen parkeerfaciliteit aanwezig. In de toekomstige parkeergarage zijn enkele plaatsen voor De Pettelaer voorzien.
Zie ook bericht 'Nieuwslevendvoor BTC De Pettelaer dd. 23 februari 2011.