Deze zomer gunning aan aannemers voor nieuwe parkeergarage Hekellaan

Printerversie
Gepubliceerd op: 09-02-2012 | Gewijzigd op: 15-03-2012
Bericht Coalitie houdt vast aan bouw garage dd. 15 maart 2012
Uit de extra belegde commissievergadering van woensdag 14 maart 2012 is gebleken dat de coalitie strak vasthoudt aan de uitvoering van het eerder ingezette beleid: bouw parkeergarage Hekelaan.
Er klonken wel wat bezwaren onder meer tegen de bomenkapen en de aantasting van de Casinotuin waar volgens De Groenen te brede paden worden aangelegd.
Wethouder Jan Hoskam wuifde de bezwaren met argumenten weg. en beloofde nog deze maand maart met een nieuwe financiële onderbouwing te komen. Volgens Hoskam gaan er slechts 4 bomen tegen de grond..

Bericht: Hoskam vol vuur over nieuwe parkeergarage dd. 9 februari 2012.
De te bouwen Parkeergarage op het Vonk en Vlamterrein krijgt  volgens wethouder Jan Hoskam een van de mooiste entrees van garages zoals die er in Europese steden bestaan. De bouw van de garage, waarvoor de aanbesteding morgen 10 februari eindigt en waarvan deze zomer door de gemeente de gunning wordt verstrekt kan nog dit jaar beginnen en zal in in 2014 klaar zijn.

   
  Links boven: De route voor voetgangers gaat vanaf de garage -met een brug over het water -naar rechts richting stadsmuur en Hekellaan en dan naar de Casinotuin. Er komt geen ondergrondse looproute meer.
-Links: De voetgangers links lopen vanuit het midden van de kaart [donker vierkant blokje] dat de trappenhal [linker foto] voorstelt, dan over een brug over het water naar de Hekellaan en komen uit in de Casinotuin.
Deze trappenhal is erg transparant en bevindt zich aan de zijde Limietlaan.

De wijzigingen, die recentelijk zijn aangebracht en door het terugbrengen van het aantal plaatsen [naar 990] nogal voor commotie zorgden,zijn niet gebeurd om onder het budget van bijna  € 60 miljoen te blijven, maar hebben met verbeteringen te maken, aldus Hoskam. Minimaal 990 plaatsen -het zijn er 1043* geworden -is altijd het uitgangspunt van het College geweest. Ook aan de rentabilteit - uitgestrekt over 40 jaar -bestaat geen twijfel ook al hanteren Q- Parc en de gemeente uiteenlopende rekenlijnen [andere afschrijving].
'De exploitatie is nog het minste waar ik me zorgen over maak,' aldus de directeur Stadsbedrijven Martin Nooijens.
Wethouder voor o.a. VerkeerHoskam werd bij de perspresentatie van het voor-ontwerp bijgestaan door de projectleider Huub van Cleef en de directeur Stadsbedrijven Martin Nooijens.
*Minder plaatsen..
Het minder aantal van 1100 naar 1043 plaatsen is een gevolg van een ruimere en veiliger verkeersrouting van en naar de drie parkeerlagen.
De auto's rijden meteen rechtstreeks naar  de parkeerlaage De afwikkelig vindt daar en niet in de wokkel plaats. Dat kost wel meer ruimte ten nadele van het aantal plaatsen, maar het komt de veiligheid ten goede. Men komt de garage binnen via Bastion Baselaar [cirkel middenin],  waar rechts daarnaast deze cirkelvormige -wokkel- toegang is gemaakt.
tekeningen Studio Leon Thier architecten.

De wijzigingen of verbeteringen zoals je kunt noemen.
-In de garage komt een veiliger routing, rechtstreeks naar de 3 parkeerlagen die buiten de cirkelvormige toegang [zgn. wokkel] op Bastion Baselaar is verlegd. Dat scheelt 57 plaatsen op het oorspronkelijke aantal.
-Het verse luchtsysteem is verlegd van de kop van de garage bij de Pettelaarseweg naar de zijde Limietlaan. Dat scheelt  in de kosten.
Door deze aanpassing zal 'de schroef van Archimedes' verplaatst moeten worden, meer in de richting van Bastion Baselaar.
De Schroef van Archimedes.
Een beedbepalend Bosch element dat - na 20 jaar - moet wijken voor de nieuwe parkeergarage....

 

-In plaats van een ondergrondse voetgangerscorridor van en naar de garage komt er aan de zijde van de Limietlaan een transparant trappenhuis waar vandaan -via een brug over het parkeerdek [over de stadsgracht] - men uitkijkt op de stadsmuur. Na het 'glooiend' [verzakt] oversteken van de Hekellaan, die zoals Nooijens aangaf, zwevend komt te liggen,  bereikt men de Casinotuin. 

Met deze garage, aldus Hoskam aan het slot van de presentatie van dit voor-ontwerp, wordt ook nog eens voldaan aan de koersnota van de coalitie: een meer auto luwe binnenstad en handhaven van de bereikbaarheid. Hoskam

Gegadigde aannemers, die ook als consortium kunnen inschrijven, worden eind juli aan de raad geïnformeerd. Het maximum kostenplaatje waarvoor ze kunnen inschrijven bedraagt  € 50 miljoen. Dat gebeurt ook om zeker te weten dat we niet kostenoverschrijdend bezig zijn, ' aldus Hoskam. ' Iedereen die er boven komt maakt geen kans.'

Op 3 maart 2012 is  er een inloopochtend in De Roos aan de Zuiderparkweg waar inzage in het volledige project wordt gegeven: de herinrichting van de Openbare Ruimte, bouw parkeergarage en de vestingwerken.
De totale kosten van het project,  waarin inbegrepen de vestingwerken en de herinrichting van het gebied, bedraagt circa € 66,4 miljoen. De garage zou eind 2015 gerealiseerd kunnen zijn.

Terug naar boven