Zuiderwaterlinie Festival met 1200 deelnemers

Printerversie
Gepubliceerd op: 10-04-2017 | Gewijzigd op: 10-04-2017
In het weekeind van 8 en 9 april 2017 werd in  vier gemeenten behorend tot de Zuiderwaterlinie *  een festival opgezet. De hoofdmoot was een veldtocht  die zich afspeelde  tegen een decor van dansers, spelers, muzikanten, poëten en vocalisten.
De veldtocht liep zowel in Megen, Ravenstein, Breda en Bergen op Zoom en ging onder meer langs stro-gebouwtjes, kastelen en kazernes. Muziek van rapper Jelle Verser en kamerkoor Varietas traden op voor het publiek en de 1200 deelnemers.

Het festival is een initiatief van DOKc [Vereniging van Brabanste Kunstencentra], Erfgoed Brabant en Alliantie ZuiderWaterlinie. 

Een tafereel uit het  festival.

foto © thijs van gasteren, 9 april 2017.
............................................................................
De Zuiderwaterlinie*  verbindt geografisch
en 
waterstaatkundig 14 gemeenten in Brabant.

Enkele van de nieuwe aspecten om die linie in beeld te krijgen zijn: een Lange Afstands Wandelpad, gezamenlijke promotie en bewegwijzering naar bezienswaardigheden. Den Bosch wil een waterberging bij Fort Crevecoeur en vaararrangementen tussen de  14 steden opzetten.

*De Zuiderwaterlinie dateert van rond 1700 toen Menno van Coehoorn tussen die watersteden een samenhangende linie maakte. Het was een verdedigingswerk waarmee land onder water kon worden gezet, zodat de vijand kon worden tegengehouden. Als neveneffect markeert de linie de grens tussen Noord en Zuid en tussen katholiek en protestants Nederland.
Zuiderwaterliniefestival.

foto's © thijs van gasteren, 9 april 2017.
   


Terug naar boven